Inwoners. Aantallen door de jaren heen

Achtergrondinformatie

Melderslo is een dorpje van circa 2.000 inwoners. Dit is het aantal inwoners van het gehucht Melderslo en het gehucht Eikelenbos rond het jaar 2000. Niet altijd hebben hier zoveel mensen gewoond. Rond 1450 bestonden deze gehuchten uit enige tientallen boerderijen. Het dorp begon pas echt te groeien na de introductie van de kunstmest op de voorheen arme zandgrond rond 1900 waardoor het mogelijk werd om meer monden te voeden met de meeropbrengsten van hetzelfde stuk grond.

Inwoneraantal van 1450 tot 2006 in beeld:

Bovenstaande grafiek is gebaseerd uit informatie uit onderstaande tabel.

Klik hier voor Volkstelling 1829 digitaal.