Nieuwsbrief maart 2009: Wist u dat ... sinds 1981 een "bijenhal" staat midden in het natuurgebied Lochsmeer?


Lummerick en Lochtsmeer Nat gebied
De Lummerick is van oudsher het gebied binnen de huidige Eikelenbosserdijk, Herenbosweg, Eendenkooiweg en Lochsmeer. Het Lochsmeer, een moerassig gebied van ongeveer tien hectare ligt aan de zuidkant tegen De Lummerick aan. Daarom wordt in de volksmond het hele gebied wel Lummerick genoemd. Ook treffen we op oude kaarten de naam aan van Lummericksbroek voor het akker- en weidegebied achter het Lochsmeer. Het hele, laaggelegen gebied kampte in het verleden met veel wateroverlast. In het voorjaar bleef de grond te lang nat, waardoor het te laat werd om gewassen in te zaaien. Daarom werd het grootste deel hoofdzakelijk benut als weiland. Gedeelten die te drassig waren, bleven woeste gronden. Het kan er al eeuwen zo bijgelegen hebben, omdat het moeilijk was hier handmatig verandering in te brengen. Bovendien was het gebied dun bevolkt, zoals aangegeven op de Topografische kaart uit 1935 hiernaast (foto 1).

Ontwatering
Mogelijk is bij de werkverschaffing in de jaren dertig van de vorige eeuw iets gedaan aan de ontwatering. Pas bij de in 1998 voltooide Ruilverkaveling Melderslo werd het gehele gebied ontwaterd. Daardoor werd het geschikt voor een breder scala van land- en tuinbouwgewassen. Dit met uitzondering van het Lochsmeer, dat als beschermd natuurgebied moerassig bleef. Een gebied van zeven hectare tussen de wilgenbosjes en open water wordt beweid door kleinvee. Dit aaneengesloten perceel wordt beheerd door Staatsbosbeheer.
In het laaggelegen gebied kwam een melkveebedrijf ter grootte van 22 hectare. Hay Coenders uit Lottum vestigde zich hier in 1996 aan de Herenbosweg als veehouder. Hay bouwde een nieuwe melkveestal en kon rondom nog landbouwgrond bijhuren voor het bedrijf, wat door hem en zijn zoon Patrick wordt gerund (foto 2, 3 en 4). Langs de buitenzijde van het Lummericksbroek zijn nog diverse percelen in gebruik door andere landbouwers en kwekerijen. Het betreft hier vooral de hoger gelegen percelen.
Midden in het Lummericksbroek, op een eenzame plaats, heeft zich rond 1900 de familie Van Aken gevestigd. Dit huis draagt de naam De Lummerick en ligt eenzaam aan een stille zandweg midden in het gebied (foto 5 en 6).


Coenders aan Herenbosweg
Foto 2: Veebedrijf Coenders aan de Herenbosweg (2009)
Hay Coenders
Foto 3: Hay Coenders voor zijn melkveestal (2009)
Patrick Coenders

Foto 4: ... en een kijkje in de stal met op de achtergrond Patrick (2009)


Boerderij De Lummerickshof in De Lummerick
Foto 5: Woonhuis De Lummerick gefotografeerd vanuit de Lummerick (2009)
De Lummerick
Foto 6: De Lummerick (2009)
Michel Bijnen voor bijenhal
Foto 7: De bijenhal in het Lochsmeer met op de voorgrond Michel Bijnen die bezig is met het omlarven: het in aparte cellen doen van bijenlarven voor de kweek van koninginnen (rond 1990)

Het Lochsmeer, een eldorado voor de imker en zijn bijen
In 1980 kocht Michel Bijnen een strook braakliggende moerasgrond met houtopslag gelegen midden in het Lochsmeer van de gebroeders Van de Munckhof. Michel Bijnen, een verwoed imker, woonde aan de Daniëlweg recht tegenover het Lochsmeer. Er werd een bouwvergunning aangevraagd voor het bouwen van een bijenhal, de vergunning werd verleend en de hal werd in 1981 gerealiseerd. Het was een mooie plek voor een bijenstand midden in de natuur, tussen de wilgenbosjes en weidebloemen. Jaarlijks stonden ongeveer twintig bijenkasten in de hal en in het voorjaar nog eenzelfde aantal kleine kastjes voor de koninginneteelt, want Michel hield zich ook bezig met de koninginneteelt. Hij verbleef dikwijls op Schiermonnikoog, waar op het enige toegestane bijenstation de raszuivere carnicabij wordt gekweekt. Deze bij is niet zo steeklustig. De koninginnen hiervan werden in het hele land uitgezet onder imkers die hiervoor belangstelling hadden. In een kluisje met wat honingdeeg en enkele werksters voor de verzorging van de koningin, werden ze klaargemaakt voor vervoer en konden ze de reis gemakkelijk aan (foto 7). Na het overlijden van Michel in 1997 zijn de bijenhal en de grond overgenomen door Louis van de Goor uit Sevenum.

Melders Ommetje
Sinds 2008 loopt vlak langs de Lummerick en het Lochsmeer het Melders Ommetje. Dit is een bewegwijzerde wandelroute, aangegeven door groenwitte stikkers. De hele wandelroute kunt u hier downloaden (printversie).

Vervolg
Deze nieuwsbrief krijgt in mei 2009 nog een vervolg in de vorm van een aparte nieuwsbrief over de bijzondere flora en fauna in de Lummerick en het Lochsmeer. 

Meer informatie:
1. Wandelroute Melders Ommetje (printversie) kunt u hier downloaden.
2. Kopen gedrukt exemplaar voor € 1? Stuur ons een e-mail.
3. Film van de opening Melders Ommetje op 21/9/2008.
4. Verschillende oude kaarten van Melderslo.

Nieuwsbrief gemist? Klik dan hier.