Nieuwsbrief maart 2011: Wist u dat...50 jaar geleden korfbalvereniging De Merels is opgericht?

Merels Logo

De BJB (Boerinnen Jeugd Bond) had zich tot begin jaren zestig van de vorige eeuw meer op spel gericht dan op sport. Omdat de behoefte aan sportbeoefening in competitieverband sterk toenam en de sportclub van de BJB hierdoor ter ziele dreigde te gaan, nam in april 1961 pater van Gool contact op met Jo Nellen, destijds leerkracht aan de lagere school van Melderslo. Hij vroeg haar naar de mogelijkheden van het oprichten van een korfbalvereniging.
Jo kende de spelregels van het korfbal nog van de kweekschool, en omdat zij gymles gaf, was zij de aangewezen persoon om de korfbalclub in eerste instantie te leiden. Van Gool werd geestelijk adviseur van de vereniging.
De korfbalclub bleef in eerste instantie onderdeel van de BJB en maakte, om mogelijke concurrentie te voorkomen, met de Jonge Garde de afspraak om geen meisjes jonger dan 16 jaar als lid te accepteren. Binnen korte tijd hadden zich een 30-tal leden aangemeld.

Merels Logo

De beginjaren:
Jo Nellen: In het begin mochten we gebruik maken van het voetbalterrein aan de Jaegerweg. De lijnen van het speelveld werden uitgezet met een bol katoenen garen. Het tenue was een wit shirt en een rood jurkje. Op het shirt werd met een speld ons logo bevestigd (zie logo rechts boven). Omdat vrouwenemancipatie toen nog een onbekend woord was, hadden we vaak problemen met het vinden van vervoer naar de wedstrijden. Als je op weg naar de wedstrijd langs het sportveld kwam aan de Eikelenbos en je zag daar de weg volgeparkeerd met auto's dan besefte je dat de meisjes in Melderslo thuis nog niet veel te vertellen hadden.
We gebruikten het busje van Piet Wijnhoven die bij mijn broer Hay werkte. Voor de wedstrijd alle materialen eruit, een aantal veilingkisten erin en dan met zijn allen in één busje naar de wedstrijd. Een korfbalveld bestond toen nog uit drie vakken en per vak had je vier speelsters. Kun je nagaan hoe knus het in de bus was! Later hebben we ook wel eens het busje geleend van Toon Alaerds die een timmerbedrijfje had. Ook dit busje moest vaak vlak voor de wedstrijd nog uitgeruimd worden.
In 1962, vrij snel na de oprichting, werden we kampioen, in Velden tegen Velden. Velden (Switft) was en is nog steeds een van de toonaangevende korfbalverenegingen in de regio en het was geweldig om daar kampioen te worden. Ik heb tot 1968 de korfbalclub getraind en geleid (zie foto 1). Daarna nam Wiel Collin het van me over.

Anny van Horen-van de Pas speelde destijds in het eerste team: De startleeftijd voor korfballen was destijds zestien, maar door velen werd er gestopt als er een vriendje in het spel was en er werd zeker gestopt als je ging trouwen. Als kleding droegen we wedstrijdrokjes met mooie ballonbroekjes eronder, heel netjes. Sommige toeschouwers vonden toch dat we er op stonden alsof we in een circus gingen optreden.
We hebben de eerste jaren gezellig getraind onder leiding van Jo Nellen. Na de wedstrijd werden we af en toe getrakteerd op vlaai bij Jo aan huis.

In het begin van de jaren zeventig werden voor het eerst jeugdleden van 14 jaar toegelaten. In deze jaren groeide de vereniging gestaag, er kwamen meer seniorenteams en halverwege de jaren zeventig ook aspirantenteams, je kon toen vanaf 10 jaar lid worden. Ter vergelijking, nu mogen ze lid worden vanaf hun 5e jaar.

De weg naar de top:
Vanaf het seizoen 1982/1983 wordt de opgaande lijn die door Piet Camps was ingezet, voortgezet door Frans Aarts. Regelmatig wordt zowel voor de zaal- als de veldcompetitie het kampioenschap behaald:

  • 1982/1983 Veldcompetitie: promotie naar de 1-ste klasse.
  • 1985/1986 Veldcompetitie: promotie naar de overgangsklasse.
  • 1987/1988 Zaalcompetitie: promotie naar de overgangsklasse.
  • 1988/1989 Veldcompetitie: promotie naar de hoofdklasse.
  • 1989/1990 Zaalcompetitie: promotie naar de hoofdklasse.

In 1990 stopt Frans Aarts als trainer van de Merels. Hij heeft er acht succesjaren opzitten. De Merels spelen daarna, onder diverse trainers, nog tien jaar in de hoofdklasse.
Het succes van de Merels wordt ook door het bedrijfsleven opgemerkt: in 1986 wordt Gebroeders Christiaens de eerste shirtsponsor van de Merels 1 (zie foto 2).

Miek Vullings (huidige voorzitster): Doordat we op zo'n hoog niveau speelden, werden er diverse leden afgevaardigd in diverse districtteams (vergelijk maar huidige Challenge). Ook zijn er diverse leden die in de regio Eindhoven kwamen te wonen en daar in de hoofdklasse gingen spelen. Hieruit blijkt dat de Merels toch wel een kweekvijver van korfbaltalent is.
Dat we destijds zo succesvol waren heeft ook te maken met de teamspirit. Als iemand een training gemist had werd naar de reden gevraagd, want een training missen dat deed je niet zomaar. Ook gingen we als team regelmatig samen op stap, of een weekendje weg. Achteraf gezien is het feit dat we zo'n hecht clubje waren, of eigenlijk nog steeds zijn want we komen nog regelmatig bij elkaar, een van de pijlers onder ons succes geweest (zie het krantenartikel ).

Financiën:
In het begin kon de club rondkomen van de contributie van de leden en de gemeentesubsidie. Na een aantal jaren werd de financiële nood hoger en werd er met koekjes langs de deur gegaan. Annemie Katelaan vertelt:
Sef Spreeuwenberg kwam met het idee om de gymzaal te poetsen. Dit betekende vaste inkomsten maar wel iedere dag de gymzaal zwabberen en de kleedlokalen en de douches poetsen. Dit werd eerst gedaan door Sef en Mien Spreeuwenberg en heb ik dat later van hen overgenomen. Van de overige leden werd verwacht dat ze per toerbeurt eenmaal per week de kleedlokalen en de douches flink in het sop zetten. De leden gingen hiermee akkoord mits men niet meer met koekjes langs de deur hoefde. Al met al hebben leden van De Merels hebben zo'n 22 jaar de gymzaal van Melderslo gepoetst. Sef en Mien Spreeuwenberg namen hiervan 15 jaar voor hun rekening.

Tegenwoordig is de gymzaal gesloten en wordt de kas kloppend gemaakt met opbrengsten uit de Grote Club Aktie, de Sponsorwandeltocht, sponsoren en het helpen bij festiviteiten in de buurt.

Andere activiteiten:
Ieder jaar wordt het dorpskorfbal georganiseerd. Een aantal teams (voornamelijk bestaande uit niet-korfballers) strijdt om een wisselbeker die genoemd is naar hun in 2003 overleden bestuurslid: De Sef Spreeuwenberg Bokaal.
Ook wordt er ieder jaar een aantal Merels geselecteerd voor de Jeugdkorfbalchallenge. Hierin wordt met regio-teams (Oost, Midden en West) tegen elkaar gestreden. Ankie Kleuskens is in 2010 als eerste van de Merels via de Challenge geselecteerd voor het Nederlands dames korfbalteam onder de 16 jaar.

Tot slot:
Anno 2011 is de Merels zowel sportief als financieel gezien een gezonde vereniging. Het ledental is gestegen naar 150. Met name de jaarlijkse terugkerende vriendinnetjesmiddag is een groot succes en zorgt voor veel nieuw talent.
Miek Vullings: De laatste jaren is de jeugdafdeling erg groot geworden, er is een goede doorstroming van jong talent. Vooral de laatste seizoenen is er een flinke verjonging doorgevoerd. Dit heeft ook te maken met meiden die gaan studeren en elders gaan korfballen. Het feit dat we al die jaren minimaal overgangsklasse hebben kunnen spelen, zegt wel iets over het niveau dat we in de loop der jaren hebben opgebouwd. (Zie foto 3 voor het huidige eerste team van de Merels).

Ter ere van het 50-jarig bestaan wordt op vrijdag 1, zaterdag 2 en zondag 3 juli 2011  een feestweekend  georganiseerd, met een receptie op vrijdag en aansluitend een reünie. Voor aanmelding of meer informatie over de reunie ga naar www.merels.nl en klik op de link reunie.Het eerste team van de Merels
Foto 1: Het allereerste team van de Merels in 1962:.
V.l.n.r. en v.b.n.b.: Nellie Niessen, Annie van de Pas, Ellie de Swart, Lies Swinkels, Jo Wijnen, Riek Peeters, Mia Driessen, Oda van Gerven, Jo Nellen (trainster/coach), Annie Driessen, Nellie Wijnen, Thea de Swart, Leen van de Pas.

Team De Brink 2010/2011
Foto 2: Merels 1 in 1986 met de eerste shirtsponsor .
V.l.n.r. en v.b.n.b.: Ingrid Alards, Irma Heldens, Willy Gubbels, Chantal Spreeuwenberg, Marleen Rutten, Miek Vullings, Riek van de Pas, Jos Christiaens (shirtsponsor), Moniek Vullings, Jolanda Spreeuwenberg, Anita Peeters, Anja Gubbels, Conny Weijs, Peter Christiaens (shirtsponsor), Frans Aarts (trainer), Mariëlle Weys, Elza van Dijck, Anita Alards, Mariëlle Weijs, Resi Gubbels, May Rutten.

Team De Brink 2010/2011
Foto 3: Merels 1 anno nu.
V.l.n.r. en v.b.n.b.: Susan Katelaan, Linda Sleegers, Anouk Alards, Nikki Seuren, Carla Claassens, Kim Alards, Linda de Swart, Ankie Kleuskens, Mirelle Kleuskens, Marjon Vullings, Anouk Vullings.

Meer informatie:
- Website van de Merels: www.merels.nl.
- Geschiedenis van de Merels: link.

Met dank aan:
- Jo Nellen, Annemie Katelaan, Miek Vullings en Anny van Horen-van de Pas.

Nieuwsbrief gemist? Klik dan hier.
Help! Antwoord op een hulpvraag? Klik dan hier.
Afmelden nieuwsbrief of een ander aanmelden? Klik dan hier.