Nieuwsbrief juli 2011: Wist u dat ... Wiel Swinkels nog 3 jaar op missie naar Australisch Nieuw Guinea gaat?

Wiel in Melderslo

Gesprek met Wiel Swinkels. Geboren 13 februari 1945.

Tegen het einde van de Lagere School in Melderslo vroegen mijn ouders wat ik later wilde worden. Ik zei dat ik Priester missionaris wilde worden, want ik had missieblaadjes gelezen van missiewerk van paters en broeders.

Een Melderslose  jongen wordt Missionaris
Mijn ouders namen contact op met pater Cruysberg uit Tienray en met pater Thies v.d. Munckhof uit Melderslo en zo kon ik beginnen in Deurne Societas Verbi Divini (S.V.D.) Gymnasium. Met het tweede jaar overgestapt naar de broedersopleiding, omdat de studie anders te zwaar zou worden. Twee jaar technische School afdeling timmeren. Daarna avondcursus twee jaar met praktijk in de bouwwereld Nederland.

Papua_NG_op_wereldkaart

Voor het eerst in Papua Nieuw Guinea: 6 mei 1966
In 1966  1e Gelofte. In 1966 was er een roepingen crisis. Toen kwam het initiatief op om vier Broederkandidaten uit te zenden naar een missiegebied om zelf te zien en te ervaren dat missiewerk wel bestaat. Ik was toen S.V.D. broeder en vroeg toen toestemming in Rome om me bij dat team aan te sluiten. Ik kreeg einde 1966 toestemming voor drie jaar. Ik stopte met de school in Breda en ging met vier broederkandidaten naar St. Jan Missiehuis Soesterberg voor een half jaar voorbereiding voor de Missie Papua Nieuw Guinea  bisdom Wewak.

Na de 2e  Religieuze Gelofte op 30 april in S.V.D. Missiehuis Teteringen bij Breda  kreeg ik het Missiekruis. Op 3 mei vertrokken wij met vijf man per vliegtuig naar Sydney Australië  en vandaar naar Papua Nieuw Guinea waar we in Wewak op zaterdag 6 mei rond het middaguur met de eerste Fokker F27 vliegtuig aankwamen. Na drie jaren gingen de broederkandidaten naar huis, maar ik bleef omdat voor de S.V.D. toen vijf jaren werken gold, daarna vacantie voor vijf maanden thuis.

Op 1 mei 1972 deed ik de Eeuwige Gelofte met Gods Hulp in mijn dorp Melderslo, waar ik was opgegroeid in de parochiekerk Melderslo. Waarom, omdat ik vond dat ik de steun van die mensen daar kreeg en mijn Missieopdracht iets is als een Missieopdracht van alle gedoopte katholieken. Ik voelde me echt als een missionaris uitgezonden door de mensen en ik heb 44 jaar die steun en hulp gehad die ik nodig had. Mijn medebroeders S.V.D. vertelden mij naderhand na die mooie dienst en die dag in Melderslo. Dat hadden alle missionarissen moeten doen want het was een onvergetelijke dag en zeer indrukwekkend.

Voor weer 3 jaar naar Papua Nieuw Guinea: 14 augustus 2011
Ik ben de parochianen van Melderslo, Familie, bekenden, weldoeners en S.V.D. dankbaar voor hun steun en financiële hulp waardoor ik dit Missiewerk heb kunnen doen met plezier en hoop daarmee nog door te gaan zo lang mijn gezondheid dat mogelijk maakt.

Op 14 augustus 2011 wil ik voor drie jaren weer terug gaan naar mijn missiegebied. Ik ben nu 44 jaren werkzaam in dit missiegebied Catholic Mission Wewak-Wirui en heb daar met Gods hulp dit werk met plezier gedaan. Vele missionarissen uit India, Indonesië en Philipijnen komen de Europese missionarissen opvolgen. Daarna ga ik bekijken wat bij de paters van de S.V.D. nog mogelijk is. Ik heb de pensioengerechtigde leeftijd en zal afwachten wat daarna.

Financiële ondersteuning missie broeder Wiel Swinkels?
Voordat ik vertrek zal ik, indien mijn gezondheid het toelaat, afscheid nemen op De Locht op zaterdag, 30 juli 2011 om 19.00 uur.

Afscheid op 30 juli 2011

Wilt u mijn missie financieel ondersteunen dan kan dat door overschrijving op rekening  12 36 256 689 t.b.v. Missie Broeder Wiel Swinkels.  


.
Wiel leest voor
Foto 2. Wiel Swinkels leest voor
Wiel op de bouw
Foto 3. Wiel op de bouw
Echo knipsel 1988
Echo, 12 augustus 1988. Aankondiging verkoop houtsnijwerk
Verkoop 1983 intro
Catalogus. Verkoop houtsnijwerk in 1983. Volkskunst
brochure wiel zelf
Catalogus. Verkoop houtsnijwerk in 1983. Wiel stelt zich voor

Meer informatie
1. Internet. Sander Hendrikx (Lottum) op bezoek bij Wiel. April 2009.
2. Achtergrond bij Broeder en Missionaris.

Nieuwsbrief gemist? Klik dan hier.
Help! Antwoord op een hulpvraag? Klik dan hier.
Afmelden nieuwsbrief of een ander aanmelden? Klik dan hier.