Wist u dat … Melderslo in de jaren 1970 het Limburgse champignondorp genoemd werd?

We kennen Melderslo nu als "het blauwe bessendorp". Veertig jaar geleden kenden we nog geen blauwe bessen. Wel champignons. Die in 78 "kelders" gekweekt werden. In kranten en tijdschriften sprak men van "het Limburgse champignondorp".

Melderslo kende meer champignonkwekers dan de rest van de gemeente Horst samen.

Hoe kwam dat zo? In de jaren 1960 daalde de werkgelegenheid in de landbouw snel. Keuterboeren konden het geld niet opbrengen om de modernisering bij te benen. Velen van hen vonden in de champignonteelt een nieuw middel van bestaan.

Met name door de gemeenschapszin was de champignoncultuur in Melderslo zo succesvol. In onderlinge samenwerking bouwde men samen de "kelders" en in drukke tijden kwam men elkaar om beurten te hulp. Daaruit bleek dat de coöperatieve gedachte, waaraan Melderslo aan het begin van de twintigste eeuw zijn ontstaan als zelfstandig dorp te danken had, meer dan vijftig jaar later nog springlevend was.

Kaart Melderslo

Hay van Kuijck heeft alle champignonbedrijven van Melderslo op de kaart gezet (afbeelding 1). Iedere punaise heeft een nummer met de naam van de daarbijbehorende champignonteler (afbeelding 2).

Van u zouden wij graag willen weten van ... tot wanneer deze telers champignons geteeld hebben? Heeft u nog andere aanvullingen? Help!

En hoe is het nu met die eens zo bloeiende landbouwtak?

In 2012 zijn er nog twee bedrijven over in Melderslo

Hoge arbeidskosten, hoge kosten voor 'Compost en Dekgrond' en concurrentie hebben velen in de loop der jaren doen besluiten om te stoppen met het telen van champignons. "Er was geen droog brood meer mee te verdienen." Desalniettemin is het aantal kilo's dat geproduceerd wordt in Nederland tussen 1950 en 2010 gegroeid (afbeelding 3). Alleen door steeds minder bedrijven (afbeelding 4). Volgens het CBS worden er in 2011 nog maar 160 geteld. In Melderslo zijn er nog maar twee: Vogelzang en Kleuskens.

Nederland in de grootste champignonproduct van de Europese Unie. En de derde van de wereld. Na de U.S.A. en China.


Afbeelding 1. Melderslo. Champignonbedrijven op de kaart Afbeelding 2. Champignonbedrijven. Namen

Afbeelding 3. Nederland. Produktie van champignons. Periode 1950-2010

Afbeelding 4. Nederland. Aantal champignonbedrijven. Periode 1950-2010


Deze nieuwsbrief kwam mede tot stand dankzij Hay van Kuijck. Informatie over Nederland is gebaseerd op informatie van het CBS en van Gerben Jukema van het onderzoeksinstituut LEI van de Wageningen Universiteit.

Meer informatie:


Nieuwsbrief gemist? Klik dan hier.
Help! Antwoord op een hulpvraag? Klik dan hier.
Afmelden nieuwsbrief of een ander aanmelden? Klik dan hier.