Nieuwsbrief juli 2009: Melderslo in de krant vóór 1940.

Achtergrondinformatie

Hieronder de krantenberichten zoals op Internet te vinden bij datatabank digitale dagbladen Koninlijke bibliotheek Den Haag en digitaal historisch regionaal krantenarchief Roermond van vóór 1940 (gesorteerd op datum):

Nr Jaar Datum Inhoud krantenbericht
1 1873 19-4-1873 Daglonerswoning is door brand vernietigd in Melderslo-Horst
2 1874 14-11-1874 Brand in huis J. Gerats. Beroep kramer. Eigenaar is notaris Haffmans te Helden. Schade Dfl 2.000. Oorzaak onbekend. Geen brandverzekering
3 1876 6-5-1876 Notaris te Horst verkoopt op verzoek van kinderen Geurtjens onroerende goederen. Waaronder bouwland van 1 hectare en 70 are te Melderslo-weiden sectie C 1059, 21
4 1878 2-3-1878 Vechtpartij voor een herberg te Melderslo-Horst. Een dode ("P") door een messteek. Dader is overgebracht naar Roermond
5 1880 4 en 11-12-1880 Verkoop bouwhoeve De Coppert van in totaal 11 hectare 94 are verdeeld over 14 secties: 6 bouwland, 1 weiland, 2 schaapsweiden, 2 heide, 1 hakhout, 1 hooiland en 1 dennenbos
6 1894 13-1, 27-1, 3-2 en 10-2-1894 Verkoop bouwhoeve Achterste Lompert. Groot 11 hectaren 21 aren 80 centiaren
7 1894 25-8-1894 Inbraak bij M. Lenssen, Horst-Melderslo, terwijl hij en zijn vrouw in veld aan den arbeid waren. Goud, zilver en Dfl. 25 ontvreemd. Twee rondreizende Duitsers worden verdacht
8 1895 17-1-1895 Openbare verkoop bij kinderen Oomen te Horst-Melderslo. Meubels, akkergerei en 2 koeien
9 1895 31-12-1895 Openbare verkoop bij wed. Houwen te Horst-Melderslo. Vee, meubels en akkergerei
10 1898 3-5-1898 Openbare verkoop wed. A. Driessen. Boonstaken, spuriestaken, brandhout en boompalen
11 1898 25-6-1898 Huis, schuur en stal door brand afgebrand bij G. Poels te Melderslo-Horst. Vee en deel inboedel is gered. Oorzaak onbekend. Was verzekerd
12 1898 22-8-1898 Openbare verkoop J. Geraets te Melderslo-Horst. Gras
13 1902 17-3-1902 Horst gemeenteraadsvergadering. Bewoners van gehuchten Melderslo en Eikelenbosch pogen een school in hun buurtschap te verkrijgen
14 1902 1-7-1902 Openbare verkoop J. Van Rens te Melderslo. Rogge
15 1905 28-3-1905 Openbare verkoop F. Spreuwenberg te Melderslo-Horst. Meubels en landbouwgereedschap
16 1905 14-12-1905 Rechtzaak. M. van K. Oud 23j, arbeider te Horst aangeklaagd 2 glasruiten van P.J. Schoeber te Melderslo te hebben stukgeslagen. Straf Dfl 15 of 15 dagen
17 1906 14-8-1906 Openbare verkoop bij ? (L. Aerts?) te Horst-Melderslo. ?, weiland en heide
18 1911 19-12-1911 Advertentie: Mejuff P.J. Seroo (met tekening) genezen met "de Pink Pillen"
19 1912 9-3-1912 Rechtzaak. L.S. 18j, arbeider te Horst, huisvredebreuk in woning wed. J Tebaerts te Melderslo. Eis: 10 dagen gevangenis
20 1912 25-5-1912 Rechtzaak. P.J. L. 21j, arbeider te Horst-Melderslo. Niet stilhouden rijwiel. Eis: Dfl 15 of 15 dagen
21 1921 22-9-1921 Bisschop Schrijnen van Roermond heeft benoemd tot rector te Melderslo-Horst Th. F.M.J. Mulder
22 1921 11-10-1921 Collecte te Posterholt plus particuliere giften brachten Dfl 415 op voor nieuwe rectoraat Melderslo-Horst
23 1923 20 en 27-10 en 17 en 24-11-1923 Retraitenhuis Venlo. Melderslo van 24-27 november
24 1923 3-11-1923 Gift van Dfl 1 uit Melderslo voor een "bijzondere intentie" t.b.v. Votiefkerk H. Hart Roermond veld
25 1924 23-2-1924 Gift van Dfl 1 uit Melderslo "opdat mijn gebed gehoord wordt" t.b.v. Votiefkerk H. Hart Roermond veld
26 1925 26-2-1925 Paardenkeuring op jaarbeurs te Helden-Panningen. Eigenaar A. V.d. Pas uit Melderslo-Horst heeft 6e prijs categorie III merries geboren 1922 met "Hermine"
27 1925 11-7-1925 Op rijkskweekschool te Roermond is geslaagd voor onderwijzersexamen: J. C. Van Hameren
28 1925 26-9-1925 Benoeming door bischop pastoor Van Montfort
29 1926 18-9-1926 3e prijs melkgevende koeien "N.N. 15616 r. Eig. P.P. Claessens Horst, Melderslo"
30 1926 11-11-1926 Goed afgelopen. Ongeluk met trein bij onbewaakte overweg. Petroleumwagen met paarden bespannen. Wagen totaal versplinterd
31 1927 17-11-1927 Retraitenhuis Venlo. Melderslo van 26-29 november
32 1928 23-11-1928 Faillissement 22/11/1928 M.H. Van Berlo, landbouwer Horst-Melderslo
33 1929 21-9-1929 Faillissement opgeheven wegens gebrek aan actief: Hendrikus Baltessen, Horst-Melderslo
34 1929 21 en 30-10-1929 Retraitenhuis Venlo. Melderslo van 29 november-2 december
35 1931 29-7-1931 Tot standkomen rectoraat te Melderslo-Horst
36 1931 14-8-1931 Extra premie van Dfl 5 voor M. Keysers, A135 Horst-Melderslo. Hoogste inzending banderolleknipsels
37 1932 22-6-1932 R.K. Limburgse voetbalbond oprichten van Kring Horst. Bestaande uit 12 verenigingen waaronder Melderslo
38 1932 14-7-1932 Griekse landschildpad. Een landbouwer te Melderslo-Horst vond tussen struiken een Griekse landschilpad (Testudo graeca). In ons land nooit eerder in het wild aangetroffen
39 1932 4-11-1932 Vergroting kerk Melderslo gegund aan laagste inschrijver: Martens en Haegens te Horst voor Dfl 19.780
40 1933 12-8-1933 Mgr Lemmens maakte van rectoraat Melderslo een parochie. Eerste pastoor P.H. G. van Montfort
41 1934 8-11-1934 Onderwijzer-verzekeringsagent. De kroon beslist dat onderwijzer alleen verzekeringsagent mag zijn buiten parochie en schoolressort
42 1935 10-1-1935 Retraitenhuis te Roermond van 12-15 jan Melderslo
43 1935 11-1-1935 Retraitenhuis te Roermond van 22-25 jan Melderslo
44 1935 7-2-1935 Retraitenhuis te Roermond van 19-22 jan zonder Melderslo
45 1935 10-4-1935 Einddiploma R.K. Landbouwschool Roermond uitgereikt aan L. Reinders, Melderslo 
46 1936 21-2-1936 Mgr Lemmens eervol ontslag i.v.m. gezondheidsredenen van P.H. G. van Montfort. Benoemd tot pastoor P.J.H. Ament en kapelaan E.A.F. Goossens
47 1936 13-3-1936 Landelijke rijvereniging L.L.T.B. heeft Melderslo ingedeeld bij kring Horst
48 1936 16-3-1936 Installatie pastoor Ament door Deken Creemers uit Horst. Ament was voorheen kapelaan te Echt
49 1936 23-3-1936 In Echt wordt kapelaan Ament bedankt voor zijn vele werkzaamheden
50 1936 11-6-1936 Boerderij van A. Alards in gehucht Melderslo geheel afgebrand. Motorspuit was spoedig ter plaatse. Wegens gebrek aan water niet voldoende onder de knie te krijgen. Deel van inboedel gered. Geen persoonlijke ongelukken. Oorzaak onbekend. Schade wordt door verzekering gedekt
51 1936 18-9-1936 Wedvlucht duiven. Vanaf Compiegne afstand van 323 km. Nummer 24 duif van Th. Coumans uit Melderslo
52 1936 7-11-1936 Boerderij van P.J. Driessen tot de grond afgebrand. Schade wordt door verzekering gedekt
53 1936 20-11-1936 Duivententoonstelling Reuver. Eervolle vermelding voor oude doffer van Coumans uit Melderslo
54 1936 28-11-1936 Toneelafdeling 'De jonge werkman' uit Echt zal een toneeluitvoering geven te Melderslo, de parochie van pastoor Ament. Deze was jarenlang adviseur in Echt van deze vereniging