Nieuwsbrief februari 2010: Wist u dat ... pater Van Gool van 1953 tot 1965 assistent was van de Melderslose pastoor?

Pater van Gool

Assistent 1953-1965

Pater van Gool

Leven voor 1953: priester en docent Latijn
Cornelius Joannes Henricus van Gool (roepnaam: Kees) werd op 22 juni 1925 geboren in Tilburg. Hij legde zijn gelofte af op 8 september 1946 in Nieuwkerk en werd op 22 juli 1951 in Oudenbosch tot priester gewijd.
Na zijn priesterwijding was pater Van Gool vijftien jaar docent Latijn aan College Nazareth, de priesteropleiding van late roepingen van de Missionarissen van de Heilige Familie in Horst (foto 1). Het klooster waarin de opleiding werd gegeven, stond naast de Sint-Lambertuskerk, ongeveer op de plaats waar nu winkelcentrum Kloosterhof ligt. Voorheen was dit een zusterklooster waarin tevens de meisjesschool en de kleuterschool waren gevestigd.

Melderslo: zeer geliefde pater
Naast het lesgeven was pater Van Gool vooral in de weekenden actief in de priesterlijke bediening en pastoraal werk in de omliggende parochies. Zo kwam hij tussen 1953 en 1965 ook naar Melderslo om eerst pastoor Teeuwen en later pastoor Geurts assistentie te verlenen. Hij speelde met name een stimulerende rol in de meisjesjeugdbeweging. De taken die voorheen pastoor Louis Teeuwen voor de meisjesverenigingen verzorgde, werden door pater Van Gool overgenomen. Hij heeft dit tien jaren met veel inzet gedaan. Hij werd onder meer aalmoezenier van de Jonge Garde (vanaf 27 februari 1957), van de Boerinnen Jeugdbond en van de korfbalclub. Het onderkomen van de Jonge Garde was eerst aardappelbewaarplaats Zeldenrust aan de Koppertweg en daarna het jeugdhuis aan de Vlasvenstraat.
Pater Van Gool nam deel aan de vergaderingen en de kampen en zorgde ervoor dat er een goede leiding met bestuur kwam voor de meisjesverenigingen (foto 2 en 3). Betrokkenen herinneren hem als iemand die heel accuraat was en die veel tijd investeerde in deze verenigingen. Ook bij de misdienaars was hij zeer geliefd.

Leven na 1965: geestelijke in Tilburg, Oss en Amsterdam
Aan de activiteiten van pater Van Gool in Melderslo kwam in 1965 een einde. Hij werd dat jaar benoemd tot kapelaan in Tilburg. Daarna was hij van 1969 tot 1973 kapelaan in Oss. Van 1973 tot 1996 was hij pastoor van de Heilige Familieparochie in Amsterdam.
Met een enkeling in Melderslo bleef pater – inmiddels pastoor – Van Gool ook na zijn vertrek uit het dorp contact houden. In 1980 schreef hij bijvoorbeeld aan Tiny Steeghs-Alards: ‘Met een zeker heimwee denk ik wel eens aan de jaren in Melderslo. Ik ben Melderslo echt niet vergeten. Maar ik zie vrijwel geen kans meer om er heen te gaan. Het is nogal ver weg, ik heb geen auto en omdat ik elke morgen om half tien de H. Mis heb kan ik nooit vroeg weg.’
Op zondag 21 juli 1991 vierde Van Gool zijn veertigjarig priesterfeest in zijn Amsterdamse parochie. Daarbij was de oude leiding van de Jonge Garde van Melderslo aanwezig.
In 1996 ging Van Gool met emeritaat. Hij verhuisde van Amsterdam naar het klooster van de Missionarissen van de Heilige Familie in Teteringen. Ook vanuit het klooster in Teteringen assisteerde hij in vele parochies in de regio.
Vanaf 2005 ging zijn gezondheid achteruit en werd hij bedlegerig. Op 24 september 2007 overleed hij op 82-jarige leeftijd in Teteringen, waar hij ook werd begraven.
Melderslo is hem dankbaar voor zijn inzet voor de inwoners van het dorp.


Horst Nazareth College
Foto 1: Horst, Klooster Nazareth (afgebroken)
Pater van Gool met gitaar

Foto 2: Pater van Gool met gitaar tijdens een avond van de Jonge Garde

Kamp Mook 1959
Foto 3: Mook, kamp Jonge Garde 14 en 15 augustus 1959. Pater van Gool (staand 2e van rechts)

Meer informatie:
1. Tiny Steeghs-Alards, 'Herinneringen aan Pater van Gool' (Melderslo februari 2010)

Nieuwsbrief gemist? Klik dan hier.
Help! Antwoord op een hulpvraag? Klik dan hier.
Afmelden nieuwsbrief of een ander aanmelden? Klik dan hier.