Nieuwsbrief juni 2010

Wist u dat zonder de Pardijsvogels ... Johan Neeskens, Sjaak Swart, Gerrie Mühren en Frank Rijkaard nooit in Melderslo gevoetbald zouden hebben?

Logo ParadijsvogelsDe Paradijsvogels 1960-2004
Rond 1960 begon men in Melderslo met het zogenaamde 'wild-voetbal': Omdat in de periode april-augustus het voetbal via de reguliere clubs stil lag, werden er vanuit cafés teams gevormd die tegen elkaar streden. Een van de eerste café-clubs in deze regio was de Paradijsvogels uit Melderslo. De Paradijsvogels zouden uitgroeien tot een veelzijdige vereniging met meer dan 40 leden die haar sporen in de Melderslose samenleving zou verdienen.


Medeoprichter Wiel Alards (Melderslo, 1942, hieronder rechts op foto) en Jac Houwen (Melderslo, 1946, hieronder links op foto) aan het woord:
Jac Houwen (l) en Wiel Alards vertellen over de ParadijsvogelsVelen van onze vriendengroep voetbalden in die tijd. 's Zomers lag de competitie stil en omdat we toch wilden voetballen hebben we een vereniging opgericht. Dat is handiger dan ieder weekend een elftal bij elkaar zien te sprokkelen. De naam 'De Paradijsvogels' werd gekozen omdat we als basis café Het Paradijs hadden en omdat er aan de muur aldaar een opgezette vogel hing. Dat kon alleen maar een paradijsvogel zijn! De naam was erg toepasselijk omdat we vanuit Het Paradijs 'uitvlogen' naar de voetbalwedstrijden. Onze tenuekleuren waren die van het Zweedse nationale team: een geel/blauw shirt met een blauwe broek.
Uiteindelijk hebben we een eigen competitie opgericht met andere café-teams, waarvan de meeste uit Horst en omstreken kwamen. In deze competitie draaiden zo'n tien clubs mee.

Op 21 juli 1965 speelden we voor het eerst tegen een Duits team uit Urbach bij Köln. (Foto 1). Na de wedstrijd volgde een feestavond waarna de gasten bij de leden van de Paradijsvogels overnachtten. Het volgend jaar gingen wij naar Urbach en dat hebben we tot aan ons 25 jarig jubileum volgehouden. (Ter info: het eerste van RKSV Melderslo speelde in 1957 voor de eerste keer tegen het Duitse Kapellen, zie onze nieuwsbrief hierover).
Ook organiseerden we regelmatig toernooien waaraan café- en bedrijventeams deelnamen. Hiervoor huurden we het terrein van RKSV Melderslo af. De prijsuitreiking vond uiteraard plaats in het Paradijs waarna een gezellige feestavond met orkestje volgde. Het oprichten van een tweede voetbalvereniging in Melderslo leverde in het begin toch wel wat problemen op, RKSV Melderslo zag ons als een concurrent. Maar door goed overleg werd in de loop der jaren de verhouding steeds beter.

Beierse avond
Naast het voetballen wilden we ons ook inzetten om in Melderslo activiteiten te organiseren en zo Melderslo leefbaarder te maken. Zo hebben we vanaf 1964 jarenlang een Beierse avond georganiseerd waarvan de opbrengst in eerste instantie naar Zorgenkind Horst ging en later naar de Zonnebloem. Een van die Beierse avonden werd opgeluisterd door een draaiorgel zoals we dat gezien hadden in een kroeg in Maaseik nadat we daar tegen de Post gevoetbald hadden. Muziek op een feestavond was toen nog niet zo vanzelfsprekend en toen we zo'n draaiorgel zagen dachten we: zoiets moeten we ook hebben voor onze Beierse avond! En dat hebben we toen voor elkaar gekregen. Je moet zo'n draaiorgel zelf aandrijven, en dat hebben we met veel plezier gedaan!

Toen het bezoek aan de Beierse avond minder werd hebben we toep- en kruisjasavonden georganiseerd. Hier konden enkele prijzen gewonnen worden (waaronder een fiets van Cor van de Smid). De prijzen werden betaald via het inschrijfgeld en sponsoring. Na zo'n avond werd er weer een schenking gedaan aan een goed doel. (Foto 2)

Een eigen prins
Om onze feestavond wat aantrekkelijker te maken hebben we vanaf 1969 een eigen prins uitgeroepen. Onze eerste prins was They van Weier Bèr (They Willemsen) met als adjudant Huub vaan Kuebke (Huub Alards). De enigste plichtplegingen van onze prins waren het uitkomen op de vrijdag vóór de receptie van de prins van de Vlaskop en het meedoen aan de optocht van de Vlaskop, verder niets. We wilden niet de concurrentie aangaan met de prins van de Vlaskop.

De Paradijsladies
Carnavalsdinsdag was een moeilijke dag. Er was in Melderslo geen carnavalsaktiviteit en toch wilde je voorkomen dat men naar Horst trok. We hebben toen de partners van de Paradijsvogels en enkele andere dames in 1971 op carnavalsdinsdag verkleed laten voetballen tegen de Raad van Elf van de Vlaskop. Het damesvoetbal beviel de dames zo goed dat ze hierna een eigen competitie gingen voetballen onder de naam 'De Paradijsladies'. Zij waren een van de eerste damesvoetbalteams in de regio en speelden hun eerste wedstrijd tegen de verpleegsters van het Sint Antonius ziekenhuis uit Horst.

U.V.B. wielerzesdaagse
In de jaren 70 werd door de Horster vriendenclub U.V.B. ieder jaar een wielerzesdaagse georganiseerd van maandag tot en met zaterdag. Een aantal fietsen waren op een frame gemonteerd en de gereden afstand werd via een gekleurde pijl op een klok weergegeven. De kleur van de pijl kwam overeen met de kleur van het frame. Dit waren altijd spannende wedstrijden en vaak werd het toch weer een wedstrijd tussen Horst en Melderslo (vertegenwoordigd door de Paradijsvogels), waarbij Melderslo meerdere malen met de beker huiswaarts (of beter gezegd, naar Het Paradijs) keerde.
Een grote groep supporters uit Melderslo was altijd aanwezig bij de wielerzesdaagse. De trouwste supporters waren Nel en Tinus van Rens-Verlinden, Melkboor zienen Thei (Thei Hendriks), Toënie zienen Toën (Antoon Spreeuwenberg) en Aarden Altje (Driessen). Zij keken er het hele jaar naar uit en kwamen vaak iedere avond kijken, zo spannend vonden ze het.
(Foto 3).

Horst Nazareth College
Foto 1: 21 Juli 1965, uit het mededelingenblaadje van Urbach. V.l.n.r. Wiel Alards (Paradijsvogels), Josef Orth (erevoorzitter RSV Urbach) en Peter Orth (voorzitter RSV Urbach).
Pater van Gool met gitaar
Foto 2: Winnaars van de toep- en kruisjasavond.
V.l.n.r.: Jeu Philipsen, Sef Willemsen (presentator), Mart Custers, Toon Sanders, Sjaak Hendrix en Jan Peeters.
Foto 3: Fietswedstrijden bij UVB. Vlnr: Jan Craenmehr, Wiel Alards, Piet van Kuijck, Chris Janssen (uitbater café het Paradijs), Toon Oomen, Sef Willemsen en Ger Willemsen.

De eerste kermis
In oktober 1972 werd door de Paradijsvogels een Sint-Oda kermis georganiseerd ten bate van de stichting Ruimte Voor De Jeugd. Er stonden slechts twee attracties en een snoepkraam. De stroom voor de attracties kwam via de voordeur van Wiel Alards, die toen nog aan de Lochtstraat woonde. Als activiteit hadden we 'varkens vangen' in gedachten. Dat hadden we op televisie gezien. De bedoeling is om een aantal met groene zeep ingesmeerde varkens in een weide los te laten en degene die het snelst een varken gevangen heeft, heeft gewonnen. We hadden in een weide buiten het dorp al een aantal varkens paraat staan maar de A.I.D. kreeg er lucht van. De activiteit werd verboden op straffe van gevangenisstraf. Het varkensvangen hebben we toen afgelast maar er bleek wel animo binnen Melderslo te zijn om een eigen kermis te organiseren. Na overleg met enkele Melderslose prominenten (Antoon Verlinden, was secretaris van de tuinbouwloods, heeft datum bepaald, Gussen Han - Handrie van Helden, was voorzitter Rabobank, Chrit Claassen - Wethouder en Wienen Lei - Leo Wijen, was voorzitter tuinbouwvereniging) hebben we toen een enquête gehouden onder de Melderslose bevolking. Uit die enquete bleek dat meer dan 60 procent een eigen kermis wel zag zitten. Met de uitslag van de enquete en mede dankzij de inzet van de Melderslose prominenten hebben we de gemeenteraad kunnen overtuigen dat een eigen kermis in Melderslo wel op zijn plaats zou zijn, met als gevolg dat sinds 1974 Melderslo zijn eigen kermis heeft. (Ter info: zie nieuwsbrief van juni 2008 over de kermis van Melderslo).

Een eigen sportpark
Omdat er steeds meer gevoetbald werd tijdens de competitie van het reguliere voetbal en het dus steeds moeilijker werd om een veld te huren, werd besloten om een eigen voetbalveld aan te leggen. Er werd door Wiel Alards grond gekocht van Gussen Han (Handrie van Helden), Sjaak vaan Frenske (Sjaak Driessen) en 'den Oelderse' (Handrie Hermans). Deze grond werd beschikbaar gesteld aan de Paradijsvogels om er een sportterrein op aan te leggen. Het terrein, dat nu afgebroken is, lag tussen het Gussenkuulke en de Steegstraat, met de ingang aan de Steegstraat.
De opening vond plaats in juni 1976, en was een hele happening want de door enkele profvoetballers versterkte Paradijsvogels speelde tegen oud-Ajax. Zo'n 2000 mensen zagen Sjaak Swart, Johan Neeskens, Gerrie Mühren, Willy Brokamp en Johnny Rep een show weggeven met veel technische hoogstandjes.
Sjaak Swart is later nog meerdere malen met profvoetballers naar Melderslo getogen, zoals in 1985 tijdens het 25 jarig jubileum van de Paradijsvogels. Hij was toen in het gezelschap van Frank Rijkaard die toen reeds vijf jaar bij Ajax voetbalde.

De eerste boerenbruiloft
Om de carnavalsdinsdag nieuw leven in te blazen werd in 1979 door de Paradijsvogels de eerste boerenbruiloft georganiseerd. Het eerste boerenbruidpaar van Melderslo is Bert en Grada Driessen van de Blaktweg en vond plaats op het laadperron van de het gebouw van de Boerenbond. Wij vonden het belangrijk dat de deelnemers van de boerenbruiloft uit alle hoeken van Melderslo kwamen. Zo kwam de getuige van de bruid van de Eikelenbos, de ouders van de bruidegom van de Boomsweg en de 'ongenudigde tante' van de Loompert (hoek Blaktweg/Onkelweg)
Het daarop volgende jaar werd de boerenbruiloft door de Steegstraat georganiseerd. Vanaf 1981 tot heden wordt de boerenbruiloft georganiseerd door een steeds wisselende vereniging uit Melderslo.
(Klik hier voor de kaft van de eerste boerenbruiloft).

Sporen verdiend in Melderslo
Vanaf de viering van het 30-jarig bestaan in 1990 loopt het ledental geleidelijk terug omdat er te weinig jonge aanwas is. In 2004 worden een aantal feestavonden georganiseerd om de kas te ledigen en daarna worden de Paradijsvogels opgeheven.
Omdat ze onder andere de eerste prins hebben geleverd aan het carnavalsgebeuren (Wiel Alards was eerste prins van Melderslo in 1963), Melderslo zijn eigen kermis gegeven hebben, een eigen sportpark hebben gehad, de fanfare een trompet geschonken hebben tijdens het 15 jarig jubileum in 1975, de eerste boerenbruiloft georganiseerd hebben, het kienen opgezet hebben, begonnen zijn met toepen op tweede kesrtdag voor 'enne knien en platz' en het voetbalbuurttournooi hebben georganiseerd mag je wel stellen dat de Paradijsvogels een veelzijdige vereninging is geweest en dat ze hun sporen verdiend hebben in Melderslo.Wellicht dat men zich dit herinnert als men de volgende keer over de kermis loopt of een biertje drinkt op de boerenbruiloft.

Wiel Alards: We hebben iets voor Melderslo willen betekenen, Melderlo leefbaar houden. Wij kregen vaak dingen voor elkaar omdat we erin geloofden. Wij gingen ervoor als andere dachten dat zoiets niet te organiseren was.

Jac Houwen: Het was een geweldige tijd bij de Vogels. Erbij zijn dat gaf een bepaald gevoel dat moeilijk te beschrijven is. Ik zou morgen zo weer meedoen als de mogelijkheid zich zou voordoen.


Foto 4: Na de wedstrijd tegen oud-Ajax in 1976 borrelt Johnny Rep (l) nog wat na met Piërre van Helden (m) en Jan de Swart (r).
Sportpark Paradijsvogels
Foto 5: Het sportpark van de Paradijsvogels tijdens de openingswedstrijd tegen oud-Ajax in 1976.
Foto 6: 25 jarig jubileum in 1985: Bovenste rij v.l.n.r.: John Hermans, Math Claassens, Jos de Swart, Jan van de Riet, Wiel Alards, Sjaak Swart, Jac Houwen, Ben Alaerds, Ger Custers, Ger Reijnders.
Onderste rij v.l.n.r.: Sjaak Wijnen, Piet Seuren, Jan Craenmehr, Piërre van Helden, Piet van Kuijck, Wiel Janssen, Frank Rijkaard.
Foto 7: 1971, oprichting van de Paradijsladies.
Bovenste rij v.l.n.r.: Ger Driessen, Annie van Hameren, Marga Hermans, Tiny Alards, Nelly de Swart, Toos Janssen, Rinie Driessen, Annie van Helden, Fie Teeuwen.
Onderste rij v.l.n.r.: Ans van de Riet, El Allards, Mia Keysers, Nie Coumans, Mariet van Kuijck, Dinie Sanders, Jaqueline Janssen.
Foto 8: Een gelegenheidsjeugdteam tijdens het 25 jarig jubileum in 1985.
Bovenste rij v.l.n.r.: John Hermans, Frank Rijkaard, Peter Reijnders, ??? Hoeimakers, Richard Alards, Ron Willemsen, Roger Alards, Jack Rutten, Jeu Kellenaers.
Onderste rij v.l.n.r.: Danny Janssen, Eric Craenmehr, Marco Keysers, Willem-Jan Alaerds, Nick van de Riet, Pascal Ooymans, Sjaak Swart.

Meer informatie:
1. Nieuwsbrief over de kermis van Melderslo.
2. Nieuwsbrief over het voetballen van de veteranen tegen het Duitse Kapellen.
3. Vervolg nieuwsbrief juni 2010 over de Paradijsvogels: Johan Neeskens en Frank Rijkaard terug in Melderslo?.
4. Overzichtskaartje waar de diverse gebeurtenissen in Melderslo plaatsvonden.

Nieuwsbrief gemist? Klik dan hier.
Help! Antwoord op een hulpvraag? Klik dan hier.
Afmelden nieuwsbrief of een ander aanmelden? Klik dan hier.