2018-04. Wist u dat … naam Denenweg afkomstig is uit Hegelsom?

Namen

Het was vroeger algemeen bekend dat bijnamen van dorpsbewoners dikwijls afkomstig waren van hun vroegere woonplaats of van het pand of boerderij van de vroegere bewoners.

Een bewoner afkomstig uit Oirlo werd den Oelderse  genoemd, een bewoner uit het westen van het land kreeg de naam “Den Hollender’, het taalgebruik, van deze bewoners, wel of geen dialect, hield de bijnaam in stand.

Zo was ook de naam van boerderij Den Daniël bekend, hierop woonde al jaren de familie Cox, maar de boerderij hield de naam Den Daniël naar de vroegere bewoner Daniëls. Diverse voorbeelden zijn er zo nog te vinden van oude benamingen.

Boerderij Deenen in Horst

Boerderij Deenen lag eind 19de eeuw in een buurtschap van het later ontstane dorp Hegelsom. In november 1894 verscheen een bericht in de krant:

Openbare verkoop boerderij Deenen door Notaris Haffmans, huis met stal, schuur, boomgaard, tuin, bouwland, dennenbos en weiland gelegen Kadaster Sectie C de nummers 643 tot en met nummer 1635 tezamen groot 7 hectaren 2 aren en 15 centiaren

Deze boerderij had al de naam van vroegere bewoners, Deenen, het was de in de volksmond algemene bekende Deenenplaats. De tijdelijke bewoners de familie Lenssen te Baerts werden al Deenen genoemd. De boerderij lag aan de weg, thans genoemde St. Jorisweg, vlak bij de afslag Niesweg.

De boerderij is rond 1935 afgebroken, de boomgaard, hoogstambomen, hebben er nog jaren gestaan. De verkopers hadden weinig interesse daar te gaan wonen, het huis, lag in een kuil, bij zware regenbuien liep de deel van de schuur soms onder water. Op de deel moest opbrengst gehaald worden, door te dorsen en schoven te maken van roggestro voor de handel.

De verkoop vond plaats door Notaris Haffmans uit Helden, in opdracht van Peter Lenssen, Jacob van Megen en Jacobus Linssen.

Lambert Sanders landbouwer in Horst kocht de boerderij met de grond en bijgebouwen, Jacob Linders kocht een perceel dennenbos dat apart verkocht werd.

De boerderij kon aanvaard worden den eersten mei aanstaande, dus 1 mei 1895.

Die van Deenenplaats kopen boerderij in Melderslo

De familie Lenssen te Baerts had intussen een kleinere boerderij gekocht aan het Melders Veld gelegen, tussen Grubbenvorst en het huidige dorp Melderslo.

Iedereen wist al dat zijn die van Deenenplaats, dus het lag voor de hand dat zij Deenen werden genoemd.

De zandweg door het Melders veld vanaf de boerderij naar de huidige Vlasvenstraat werd ook wel Denenweg genoemd, dit was een karspoor met slecht fietspaadje door het open veld, maar later heeft de gemeente Horst  de naam Denenweg gekozen voor de weg tussen de Boomsweg en de Lottumseweg, waaraan de boerderij lag.

Ook met behoud van deze naam werd een oud gebruik of gewoonte in stand gehouden.