2018-10. Wist u dat … carnavalsvereniging ontstaan (mede) te danken heeft aan carnavalsvereniging ‘De Krölstarte’ uit Middelaar?

In 1962 sprak Wiel van Alards Bert tijdens de kermis van Horst Ton Haegens (Mette Tön) aan met de vraag of hij samen met Wiel een carnavalsvereniging wilde oprichten. Wiel wist namelijk dat Ton betrokken was geweest bij de oprichting van de Krölstarte in Middelaar en had dus ervaring. Ton ging akkoord en zo geschiedde. Sindsdien heeft onze carnavalsvereniging een warme band met de Krölstarte.

Beginjaren

Carnaval werd al jaren gevierd voor 1962 in Melderslo. Er werd zoals op vele plaatsen in de omgeving  goed gegeten, veel gedronken, maar er ontbrak iets. Het was een ongeorganiseerde sfeer. Totdat Wiel van Alards Bert het voortouw nam om een vereniging op te richten. Nadat Ton Haegens had toegezegd hem te steunen ging Wiel op zoek naar een bestuur. Dit bleek geen probleem en in een zucht en een scheet was er een bestuur samengesteld. Nadat Ton toestemming had gevraagd aan de burgemeester, die meteen instemde, ging hij rechtstreeks naar de pastoor. Ook deze stemde, na enige aarzeling, in met de oprichting van een carnavalsvereniging. Verder was er geen goedkeuring nodig en statuten waren er ook niet. Het was dus echte natte vingerwerk, maar het begin was gemaakt.

Enquête en oprichtingsvergadering

Na de goedkeuring van de hoogwaardigheidsbekleders werd er een enquête gehouden om te polsen of er interesse was voor de vereniging. De toneel vereniging bleek als enige fel tegen, maar over het algemeen was het dorp positief. Op 15 oktober 1962 werd de eerste oprichtingsvergadering gehouden. Voorzitter Bér Coumans opende de vergadering met een christelijke groet. Na vele vragen te hebben beantwoord werd tijdens de vergadering unaniem gekozen voor de naam “Vlasköp”.

Vlasköp versus Dreumel

Er is altijd een gezonde rivaliteit tussen Melderslo en Horst geweest. Wethouder Claasen Chrit wist dat als geen ander. Daarom drong hij tijdens de eerste vergadering erop aan dat de vereniging echt vandaag opgericht moest worden, aangezien er over twee dagen in Horst een carnavalsvereniging opgericht zou worden. En inderdaad twee dagen voordat “d’n Dreumel “ het levenslicht zag was de Vlasköp opgericht. En zo hoort het ook volgens de mannen van het eerste uur: er kan namelijk geen dreumel bestaan zonder vlas.

Eerste carnaval

De kersverse verenging stelde een programma samen voor hun eerste carnaval in Melderslo. Dit programma bestond uit twee liedjesavonden, een prinsenbal, een kindermiddag, ziekenbezoek, een aldewieverbal, een jeugdbal en een middag voor De Zonnebloem. Op carnavalszondag was er een jeugdbal, gevolgd door een dansavond. Op maandag vond de eerste optocht plaats met aansluitend de prijsuitreiking. Op dinsdag was er alleen een dansavond. Na afloop van de eerste carnaval kon men terug kijken op een zeer geslaagd feest.

De eerste Prins

Op 28 januari 1963 werd door middel van stemming door de leden van de vereniging de eerste prins gekozen. Het was natuurlijk geen verrassing dat met algemene stemmen Wiel Alards als eerste prins werd uitgekozen. Tijdens het prinsenbal op 10 januari 1963 toonde Wiel 1 om 20.11 uur zich voor de eerste maal aan de melderslose bevolking. Kwam tevoorschijn vanuit een grote vlasgarve. Datzelfde ritueel werd een uur later nogmaals herhaald in café Coumans. Als adjudanten werden Hay Cuppen en Ger van Helden benoemd. De lijfspreuk was: “Veul liefde, veul lol, maar maak het niet te dol”. Een receptie heeft de prins naar eigen zeggen nooit gehad. Prins Wiel: Een half uur voor de optocht kwam Jac Driessen mij een hand geven en dat was meteen de receptie.

De eerste jeugdprins werd uitgeroepen in 1965, twee jaar na de eerste “grote Prins”.

De eerste prins in 1963.
Wiel Alards en Ton Haegens tijdens het voorlezen van de eerste proclamatie in 1963.
Eerste raad van Elf in 1963
De eerste prins en de eerste raad van Elf in 1963. Bovenste rij (v.l.n.r.): Ger Rutten, Rinus Lagarde, Chris Alards, Ger van Helden, Wiel Alards (prins), Ton Hagens (vorst), Hay Cuppen, Ben Wijnen, Sef Willemsen en Toon Wijnen. Onderste rij (v.l.n.r.): Toon Keijsers, Jan van Kuijck, Thei Hendrix, Grad Alards, Jac Wijnen en Thei Heldens.

55 jarig bestaan

In 2017 bestond de vereniging 55 jaar. Dat jaar werd Ron Heldens uitgeroepen als 55e  heerser van het Vlaskoppenrijk. Om het jubileum luister bij te zetten werd er een gevarieerd programma samengesteld. Op vrijdag 10-10 was er een disco avond voor de jeugd waar om 24.00 uur gezamenlijk werd gevierd dat de carnaval was begonnen. Zaterdagmiddag werd in de Locht de tentoonstelling geopend “55 jaar Vlasköp” die door vele leden bezocht werd. Diezelfde avond werd er vanaf 19.11 uur gezamenlijk met alle buurverenigingen het carnavalsseizoen geopend onder muzikale begeleiding van de carnavalsband uit Hegelsom. De zondag werd afgesloten met een dorpsbrunch met gepaste muziek. Iedereen kon terug kijken op een geslaagd jubileum waar iedereen aan zijn trekken was gekomen.

Prins Ron en oud prins Grad
Expositie 2017. Prins Ron kijkt samen met oud prins Grad in het fotoalbum van oud prins Jan Creanmehr.
Expositie 2017 kleding
Expositie 2017. Tijdens de expositie werd kleding getoond die de afgelopen jaren is gedragen gedurende de carnavalsperiode. Op de foto staat het boerenbruidspaar met op de voorgrond de nar.
Expositie 2017. Steken
Expositie 2017. Vitrinekast met alle steken van de afgelopen jaren voor de uittrekkende groep. Sommige steken zijn door de jaren heen voor verschillende doeleinden gebruik. Dat is pas duurzaam omgaan met materiaal!

Nagekomen 12-11-2018 van Gemma Nijholt van Hameren: Ook ik heb een jaar in de Melderse Carnaval gevierd. Het was Geweldig! Welk jaar het was weet ik niet meer, ik denk 1965 er lag dat jaar een dik pak sneeuw. We gingen van cafe naar cafe en de liedjes die we zongen (ook buiten op straat). In een boekje stonden alle liedjes en het was geweldig. Later ben ik in Brabant komen wonen, nou daar konden ze er niks van. Alle stoelen aan de kant en men keek de boel af om te beginnen. Dat was een keer maar nooit meer. Mijn vader die uit de Melderse kwam vierde met ons zijn 5 kinderen Vaste avond. Mijn moeder ging dan naar een vriendin en wanneer het donker werd rolde hij zijn broekspijpen op tot boven zijn knieen en danste dan om en op de tafel. Wat hadden we een lol. Dat moet hij toch in de Melderse geleerd hebben want ik weet ook van hem dat ze met een stel jongens van het koor samen kwamen en de bier op was (het kan ook met het ceciliafeest zijn geweest) mijn vader wist bij de pastoor nog wel een kratje te staan dat zijn ze gaan halen (echt lenen) maar daar kwam de pastoor toch achter en hij raakte zijn baan en goede naam als onderwijzer in spee kwijt. Zodoende is hij uit de Melderse vertrokken en naar Roelofarendsveen vertrokken. Zo ging dat toen. Dat is mijn vaders geschiedenis.