Alles in 1 lijst

2023

2023-06: Wist u dat … nieuwe groentesoort kussa eigenlijk een geurig sausje nodig had?

2023-05: Wist u dat … weej sproke aallemaol gen speer Engels?

2023-04: Wist u dat … tientallen Melderslose straatnamen verdwenen zijn?

2023-03: Wist u dat … Jeugdhuis aan Koppertweg jarenlang basis was voor jongensgroep Shed uit Lierop?

2023-02: Wist u dat … driehoek al enige honderden jaren haar huidige vorm heeft?

2023-01: Wist u dat … elzen hakhout gehaald werd voor bonenpalen bij Kasteel Kaldenbroek?

2022

2022-12 #overgeslagen

2022-11: Wist u dat … boomarchief in Melderslo?

2022-10: Wist u dat … in Melderslo ontplofte lading voor geluidsgolven tot wel 6 kilometer diep?

2022-09: Wist u dat … voedselbos uit zeven lagen bestaat, voedselzekerheid geeft en onderhoudsarm is?

2022-08: Wist u dat … Noord-Limburgse vrouwen vroeger een toer droegen

2022-07: Wist u dat … in Melderslo drie “Plekskes van Geluk”?

2022-06: Wist u dat … Afgebrande huis van “Willem Buus” na 1973 niet meer opgebouwd is?

2022-05 #overgeslagen

2022-04: Wist u dat … Luuk verhaal van zijn opa Claassens heeft verteld?

2022-03: Wist u dat … Melderslo veranderd is door de jaren heen?

2022-02: Wist u dat … carnavalsoptocht in 1969 in Melderslo bijna niet doorging?

2022-01: Wist u dat … Melderslo een eigen hengsten stoeterij heeft gehad?

2021

2021-12: Wist u dat … parochie Melderslo al 100 jaar oud was?

2021-11: Wist u dat … op dag van maanlanding, zijn wij ook geland!

2021-10: Wist u dat … laatste speciaal transport in 1978?

2021-09: Wist u dat .. historische grafstenen op begraafplaats van Melderslo?

2021-08: Wist u dat … er wel 50 verschillende soorten nachtvlinders in een willekeurige tuin in Melderslo kunnen rondvliegen?

2021-07: #overgeslagen

2021-06: Wist u dat … Hooge Heide uniek cultuurlandschap?

2021-05: Wist u dat … in mei 2021, precies honderd jaar geleden, eerste steen voor kerk Melderslo?

2021-04: Wist u dat … cultuurhistorisch erfgoed Melderslo in 2020 vastgelegd?

2021-03: Wist u dat … kanonskogel van Gusse Grad gebruikt werd voor maken mosterd?

2021-02: Wist u dat … vroeger mensen blij waren met dak boven hoofd?

2021-01: Wist u dat … spoorlijn Venlo-Nijmegen Heiligenlijn genoemd werd?

2020

 1. Wist u dat … sportpak De Merel afgelopen 25 jaar drie keer een ingrijpende verbouwing heeft ondergaan?
 2. Wist u dat … cranberry glasses hun kleur krijgen door toevoeging van goudchloride?
 3. Wist u dat … “Gusse Hub” de laatste Van Helden is geweest die op de Guss in Schadijk-Meterik gewoond heeft?
 4. #overgeslagen
 5. Wist u dat … alle kerkschatten van Melderslo in nieuwe boek ‘Van Blindheid Genezen’ staan?
 6. Wist u dat … eerste keer polsstokverspringen over Vlasven een hele onderneming was?
 7. Wist u dat … voetbalclub R.K.S.V. Melderslo in herfst 75-jaar bestaat (2)?
 8. Wist u dat … voetbalclub R.K.S.V. Melderslo in herfst 75-jaar bestaat?
 9. Wist u dat … wij soms “vreemde” archiefstukken tegenkomen?
 10. Wist u dat … vertrouwde beeld van negen kerktorens aan de horizon verdween?
 11. Wist u dat … sporen zichtbaar zijn van tweede wereldoorlog op RAF luchtfoto’s?
 12. Wist u dat … puzzel van dakranden?

2019

 1. Wist u dat … Gerardus van Lusedonc in 14e eeuw stamvader familie Van de Lisdonk?
 2. Wist u dat … in huis van Blaks Pietje escargots worden gekweekt in Melderslo?
 3. Wist u dat … Melderslo 75 jaar geleden bevrijd is?
 4. Wist u dat … kerk Melderslo voortzetting is Romeinse basilica en kerk(hof) georiënteerd zijn?
 5. #overgeslagen
 6. Wist u dat … sommige Amerikaanse eiken in ons dorp 100 jaar oud zijn?
 7. Wist u dat … Melderslo door de jaren heen heel wat winkels heeft gekend?
 8. Wist u dat … in 1960 in Melderslo 23 tuinders in kassen teelden?
 9. Wist u dat … Melderslo in 1219 op één boerderij na “leeg” was?
 10. Wist u dat … rondtrekkende kooplieden uit jaren 1950-1960 aan de deur kwamen?
 11. Wist u dat … zusterklooster gepland stond voor Melderslo na Tweede Wereldoorlog?
 12. Wist u dat … daken in smaken en kleuren?

2018

 1. Wist u dat … vroeger de melkboer aan de deur kwam?
 2. Wist u dat … patrijs in 1950 nog op de donkergroene lijst stond?
 3. Wist u dat … carnavalsvereniging ontstaan (mede) te danken heeft aan carnavalsvereniging ‘De Krölstarte’ uit Middelaar?
 4. Wat zijn … boerenzondagen
 5. #overgeslagen
 6. Wist u dat … broodbakken een sociale aangelegenheid is?
 7. Wist u dat … op Eerste Steen Melderslose kerk twee chronogrammen staan?
 8. Wist u dat … kerk van Melderslo verschillende luidklokken?
 9. Wist u dat … naam Denenweg afkomstig is uit Hegelsom?
 10. Wist u dat … grote schoonmaak voor Pasen?
 11. Wist u dat … De Blakt aan ramp ontsnapte in 1944?
 12. Wist u dat … kattenkwaad en kwajongensstreken in Melderslo

2017 (link naar nieuwsbrieven ouder dan 10-2017 kunt u vinden: hier)

 1. Wist u dat … Melderslo sinds 1923 telefonisch bereikbaar is?
 2. Wist u dat … Sint Oda dag dit jaar op 28 november viel?
 3. Wist u dat … emigratie (deel 3)
 4. Wist u dat … in vijftiger jaren van vorige eeuw moelbaeren werden geplukt in Kasteelse bossen voor levering naar veiling?
 5. #overgeslagen
 6. Wist u dat … bloemenkweker uit Melderslo al in 1972 gladiolen leverde aan de Nijmeegse vierdaagse voor de Via Gladiola?
 7. Wist u dat … u heel wat zou hebben gemist zonder digitale nieuwsbrief Geschiedenis Melderslo?
 8. Wist u dat … Melderslose Vredeskapel tijdens Tweede Wereldoorlog werd gebouwd?
 9. Wist u dat … het in 1957 in Melderslo een stuk stiller werd?
 10. Wist u dat … Melderslo 100 jaar met het rijpen der jaren alleen maar aan waarde en betekenis zal winnen?
 11. #overgeslagen
 12. Wist u dat … pijp uitgaan in Moelbeare bos?

2016

 1. Wist u dat … zelfbediening in zes stappen?
 2. Wist u dat … Melderslo tot 1969 een eigen toneelclub had?
 3. Wist u dat … veel mensen zijn geëmigreerd in de jaren na 1945?
 4. #overgeslagen
 5. Wist u dat … aantal straatnamen Melderslo vernoemd zijn naar oude boerderijen?
 6. Wist u dat … op 9 en 10 juli 2016 feestweekend Melderslo 100 jaar plaatsvond?
 7. Wist u dat … er meer dan 2.000 foto’s staan in het boek ‘Melderslo 100 jaar’?
 8. Wist u dat … sommige Melderslonaren vroeger een bijnaam hadden?
 9. Wist u dat … onlangs een schat aan informatie over Melderslo beschikbaar is gekomen?
 10. Wist u dat … regenrivier Zuid-Oost grens vormde van Melderslo?
 11. Wist u dat … in Melderslo 872 monumentale bomen staan?
 12. Wist u dat … Grad Cox op 28 januari 2016, 100 jaar is geworden?

2015

 1. Wist u dat … zij nooit in de Melderse geweest zijn?
 2. Wist u dat … Melderslo negentig jaar geleden bijna over gratis elektriciteit had kunnen beschikken?
 3. Wist u dat … muziekvereniging Eendracht in 2015 haar 90-jarig jubileum viert?
 4. Wist u dat … Melders Veld verschillende ontwikkelingsperioden heeft doorgemaakt?
 5. Wist u dat … een aantal Melderslose jongemannen in militaire dienst naar Nederlands-Indië, Nieuw-Guinea en Curaçao is geweest?
 6. #overgeslagen
 7. Wist u dat … Sint Anna de oudste sportvereniging is in Melderslo?
 8. Wist u dat … interessante punten in Melderslo al op vele manieren onder de aandacht gebracht zijn?
 9. Wist u dat … Melderslo in 1966 ‘een gemoedelijk plattelandsdorp van een welvarende allure’ werd genoemd?
 10. Wist u dat … wel eens is beweerd dat de vermaarde Engelse voetballer Tommy Lawton in 1945 in Melderslo een wedstrijd heeft gespeeld?
 11. Wist u dat … er bomen in Melderslo staan die bedoeld zijn voor lijkkisten?
 12. Wist u dat … er nog altijd geen sluitende verklaring bestaat voor de naam Melderslo?

2014

 1. Wist u dat … familie Alaerds bijna 100 jaar koster(hulp) geweest zijn?
 2. Wist u dat … de kermenaaj visite rond half januari plaatsvond?
 3. Wist u dat … de volgende huizen te koop stonden in jaar 2012?
 4. Wist u dat … Maaierszondag gevierd werd als koren van velden was en dagloners thuis uit Duitsland?
 5. Wist u dat … Trien Van Helden haar 100e verjaardag gevierd heeft?
 6. #overgeslagen
 7. Wist u dat … Melderslo zijn vakantiestreek aan huis heeft?
 8. Wist u dat … Camping de Eendenkooi begonnen is als kampeerboerderij?
 9. Wist u dat … we in 1982 een aantal Melderslonaren vroegen naar hun oorlogsherinneringen?
 10. Wist u dat … oudste ‘Groeten Uit Melderslo’ in 1917 verstuurd werd?
 11. Wist u dat … Melderslo sinds 1963 een eigen carnavalsoptocht heeft?
 12. Wist u dat … Geschiedenis Melderslo enkele nummers bezit van Contact, een mededelingenblad voor Melderslose militairen die in Indië vochten?

2013

 1. Wist u dat … Melderslo sinds 1962 tijdens Kerstmis een kerststal in de kerk heeft?
 2. Wist u dat … voor 1946 in Melderslo de mannen ouder werden dan de vrouwen?
 3. Wist u dat … alle Melderse bidprentjes online staan?
 4. Wist u dat … het dit jaar 75 jaar geleden is dat Actie Bouwman een propagandabijeenkomst hield in een weiland aan de Eikelenbos?
 5. Wist u dat … er 22 jaar aan polsstokverspringen is gedaan over het Vlasven?
 6. #overgeslagen
 7. Wist u dat … de Noord-Limburgse kippenhokken gebaseerd zijn op modelhokken van Janssen?
 8. Wist u dat … Melderslo vroeger een aantal huiskamercafés had?
 9. Let op 1 april grap! Wist u dat …de naam Melderslo hoogstwaarschijnlijk is afgeleid van Maldaher, en dat dit een graaf was die in de 14-de eeuw op een kasteel woonde in het Vlasven?
 10. Wist u dat … ‘Friet Jan’ levensgevaarlijke capriolen heeft uitgehaald om elektriciteit in zijn frietkraam te krijgen?
 11. Wist u dat … juf Jo Nellen op D-Day haar kweekschool-examen deed?
 12. Wist u dat … het in “de Melderse” barst van het carnavalstalent? Dat blijkt onder andere uit deze opnamen van de zittingsavond van 1989.

2012

 1. Wist u dat … er in 1941 brand was bij Lei van Rens?
 2. Wist u dat … Melderslo in de jaren 1970 het Limburgse champignondorp genoemd werd?
 3. Wist u dat … 64 jaren geleden de oorlog hier op zijn felst was?
 4. Wist u dat … het kunstwerk op het grasveld voor de basisschool officieel geen titel heeft?
 5. Wist u dat … de crossclub van Melderslo dit jaar 40 jaar bestaat?
 6. #overgeslagen
 7. Wist u dat … de moelbaerentijd weer is aangebroken?
 8. Wist u dat … naast de muziek van Kloar Taal, ook hun kostuums zeer de moeite waard zijn?
 9. Wist u dat … ook Melderslo aftelrijmpjes, spotgedichten en nonsensversjes in het dialect heeft gehad?
 10. Wist u dat … Jac van Helden 48 jaar rijinstructeur is geweest en dat er in die tijdspanne meer dan 3300 mensen bij hem het rijbewijs gehaald hebben?
 11. Wist u dat … in Tweede Wereldoorlog in Melderslo 19 Joden op 12 adressen ondergedoken hebben gezeten?
 12. Wist u dat … De Vlaskop ter ere van haar 33 jarig bestaan een geluidscassette genaamd “Good Gemutst” heeft uitgebracht?

2011

 1. Nederlands: Wist u dat … er in Melderslo vroeger werd gepinkeld, gebandeld en getriezeld?
 2. Wist u dat … cafetaria De Molensteen vroeger lange tijd een coöperatie was?
 3. Wist u dat … de voorganger van die Merlo Freunde zich de Zeventien-Nullers noemde?
 4. Wist u dat … men vroeger te voet naar Klein Lourdes ging?
 5. Wist u dat .. vroeger niemand zomervakantie had?
 6. Wist u dat .. Wiel Swinkels nog 3 jaar op missie naar Australisch Nieuw Guinea gaat?
 7. Wist u dat … weersverwachting op 14 juli 2010 zware storm was?
 8. Wist u dat … beugelclub De Knippers in 1976 heropgericht is?
 9. Wist u dat … in Melderslo minstens 4 broedplaatsen van Tyto alba guttato?
 10. Wist u dat … 50 jaar geleden korfbalvereniging De Merels is opgericht?
 11. Wist u dat … in Melderslo aan de spoorlijn tot 1955 drie spoorweghuisjes stonden?
 12. Wist u dat … vroeger geschaatst werd op Pladderkoel, Coendersven, Langeven, Deckersven, Vlasven en Van Akensven?

2010

Storm 14 Juli 2010: Breng het in beeld! Storm Melderslo 14 Juli 2010.

 1. Wist u dat … Mart Camps, na meer dan 38 jaar leraar op de basisschool in Melderslo geweest te zijn, met pensioen gaat?
 2. Wist u dat … Mia Vosbeek in 1950 eerste en enige kleuterleidster Bewaarschool Melderslo?
 3. Wist u dat … Nel van Rens-Verlinden na 43 jaar een schaar heeft teruggegeven aan een Britse militair?
 4. Wist u dat … de schoolwoning gebouwd is door bekwame en fatsoenlijke mannen?
 5. Wist u dat … de landbouwschuur bij De Locht 5 km van zijn oorspronkelijke plek steen voor steen weer opgebouwd is?
 6. Wist u dat … het Petattehüske bijna 50 jaar in gebruik is geweest?
 7. Wist u dat zonder de Pardijsvogels … Johan Neeskens, Sjaak Swart, Gerrie Mühren en Frank Rijkaard nooit in Melderslo gevoetbald zouden hebben?
 8. Wist u dat … Melderslo pas in de twintigste eeuw goed begaanbare wegen kreeg?
 9. Deutsch: Wist u dat … Melderslo (NL) een vriendschapsband heeft met Kapellen (D) sinds 1958?
 10. Wist u dat … Melderslo in de Tweede Wereldoorlog per ongeluk is gebombardeerd?
 11. Wist u dat … pater Van Gool van 1953 tot 1965 assistent was van de Melderslose pastoor?
 12. Wist u dat … tentoonstelling archeologische vondsten Melderslo ook digitaal te bezichtigen is?

2009

 1. Frans Beckers, het huidige schoolhoofd van de basisschool in Melderslo.
 2. Panelenwand Multifunctioneel centrum (MFC) de Zwingel. Wat is erop te zien?
 3. Wist u dat … het op 25 november 65 jaar geleden is dat Melderslo werd bevrijd?
 4. Wist u dat… Gerrit Linders 25 jaar schoolhoofd is geweest in Melderslo?
 5. Resultaten enquête nieuwsbrieven: beoordeling “goed” en sluit aan bij lezersbehoeften.
 6. Melderslo in de krant vóór 1940.
 7. Foto’s vanuit kerktoren 1934 … zoek de verschillen!
 8. Wist u dat … in Lochsmeer en Lummerick zeldzame dieren en planten voorkomen?
 9. Wist u dat … meester Van Rijswijck en meester Nellen samen wel eens rookwedstrijden hielden?
 10. Wist u dat … sinds 1981 een “bijenhal” staat midden in het natuurgebied Lochsmeer?
 11. Wist u dat … stenen en scherven ons beeld op de geschiedenis van Melderslo scherper gemaakt hebben?
 12. Wist u dat … “meester Nellen” het eerste schoolhoofd was van Melderslo?

2008

 1. Wist u dat … in augustus 1944 aan de Sint-Odastraat een bom van duizend pond met vertraging ontplofte?
 2. Wist u dat … Melderslo ooit een afdeling van de Heilige Familie had?
 3. Wist u dat … Melderslo zeven transformatorhuisjes telt?
 4. Wist u dat … Melders Ommetje een wandelroute van 5,6 km is met een historisch verhaal?
 5. Wist u dat … Melderslo en Eikelenbos in 1829 61 woningen en 339 inwoners telden?
 6. Wist u dat … het origineel van de Melderse droogmolen in Westerbeek stond?
 7. Wist u dat … Melderslo pas sinds 1974 een eigen kermis heeft?
 8. Wist u dat … “hét houten huis” als bouwpakket, in twee wagonladingen, per trein aangevoerd is uit Oostenrijk?
 9. Wist u dat … het zwarte “soldaote kistje” van overste Stockley (1906-1944) na 57 jaar terug is bij de nabestaanden?
 10. Wist u dat … het bijna 60 jaar geleden is dat het eerste nummer van het Melderslose dorpsblad De Kwaker verscheen?
 11. Wist u dat … … Melderslo opgenomen is in de internet encyclopedie Wikipedia?
 12. Wist u dat … Melderslo een van de weinige plaatsen is waar wordt gebalgooid?

2007

 • 2007-12: Wist u dat … Melderslo in 1931 het licht zag?
 • 2007-11: Wist u dat … ergens bij de Boomshof sinds 44 jaar een gouden ring ligt?
 • 2007-10: Konijnswarande … een prehistorische begraafplaats, een levende have plek, een bijzondere buurtschap.
 • 2007-09: Wist u dat … het oudste veldkruis in Melderslo langs de bedevaartsroute van Budel naar Kevelaer lag?
 • 2007-08: Wist u dat … de ruïne bij Vlasven een folly is? Of zou het toch de woonplaats geweest zijn van de Graaf van Melderslo?
 • 2007-07: Wist u dat … Streekmuseum, Nationaal Asperge- en Champignionmuseum De Locht niet gehuisvest is in de boerderij die op de oudste kaarten als boerderij De Locht aangeduid wordt? Dit is de boerderij van …
 • 2007-06: Wist u dat … de kerk glas-in-loodramen heeft, gemaakt door de beroemde glazenier Joep Nicolas?