2018-09. Wat zijn … boerenzondagen

Tientallen jaren geleden, was de zondag nog een echte rustdag.

Er was alleen tijd voor het noodzakelijke en wat echt gebeuren moest voor de rest van deze dag hield men zondag.

Behalve de wekelijkse zondagen waren er ook de boerenzondagen. Deze zondagen hadden ook dikwijls iets te maken met een patroonheilige of een ander kerkelijk gebeuren. De echte boerenzondag voor Melderslo was op 23 november, feest van de H. Oda patrones van Melderslo.

Als je oudere mensen vroeg hoe waren die zondagen dan kreeg je een mooi antwoord, een zondag zonder schoon hemd, en ook nog voor de jongelui een zondag zonder zakgeld .

In een jaar waar de landbouwers ook een boerenzondag van maakte voor jong en oud was de jaarlijkse allmansmarkt op de eerste dinsdag in december. Deze drukste en langste marktdag was in dorp Horst ook de cafés waren overvol.

Begin Februari vierde het gehucht Melderslo haar jaarlijks Melderslosemaandag. Niet alleen eigen bewoners maar ook uit andere dorpen kwamen veel deelnemers naar deze Melderslosemaandag de cafés waren overvol.

20 augustus 1936 vierde Melderslo al haar eerste boerenkermis, dit werd een geweldig succes (n soort grote Fancyfair). De netten opbrengst van 1100 gulden was ten bate voor de Sint Oda Kerk. De hoofdprijs bij de daaraan verbonden loterij was een damesrijwiel.

Alles bij elkaar gezien had men in het gehucht Melderslo, zoals het soms genoemd werd door buitenstaanders, gelegenheden genoeg om op zijn tijd de bloemetjes buiten te zetten.

Oda_St-Oedenrode_ca1850
Heilige Oda patrones van Melderslo. Gipsen beeld rond 1850 van Oda in Sint Oedenrode.
Melderslo begin 1920-er jaren. Eerste kerk van Melderslo.