2019-02. Wist u dat … zusterklooster gepland stond voor Melderslo na Tweede Wereldoorlog?

Op een aantal websites is de volgende tekst te lezen: “Reeds in 1945 werd architect Alphons Boosten (1893-1951) aangezocht om een aantal gebouwen te ontwerpen voor Melderslo: een kerk, meisjesschool, bewaarschool, parochiehuis, zusterklooster en een opslagplaats annex winkel voor de Boerenbond”.
Informatie over voornoemde plannen staat niet in het boek ‘Melderslo Destijds’ en hebben wij ook niet in ons archief. Wat zou de bron daarvoor dan wel zijn? Navraag bij Bisdom Roermond leverde de volgende nieuwe en interessante informatie op. Het bleek dat het Melderse kerkbestuur, in 1945, dit plan zelf ingediend heeft bij het Bisdom. Hiervan is een handgeschreven brief van pastoor Louis Teeuwen, van 24 april 1945, bewaard gebleven. Verdere documentatie over het onderwerp ontbreekt ook bij het Bisdom. Wel mogen we aannemen dat de plannen van het kerkbestuur niet goedgekeurd werden omdat uiteindelijk alleen de kerk gebouwd is.

Brief van 24 april 1945 van Pastoor Teeuwen aan Bisdom Roermond.
Brief, van 24 april 1945, van Pastoor Teeuwen aan Bisdom Roermond.

Transscriptie brief:   

                                                                                  Melderslo 24 April 1945

Hoog Eerw[aarde] Heer

Het kerkbestuur van Melderslo zou aan Architect Boosten te Maastricht opdracht willen geven tot het maken van een plan voor een complex van de eventueel op te trekken gebouwen zoals kerk, meisjesschool, bewaarschool, zusterklooster en Parochiehuis (in aansluiting met nog te bouwen Boerenbondlager)

Aan genoemde Architect zou tevens opdracht gegeven worden om het meest geschikte terrein voor deze gebouwen te kiezen in verband met het maken van een nieuwe kom, en dit natuurlijk in overleg met de streekplannendienst

Gaarne zou ik willen vernemen of U hiermee accoord kunt gaa[n].

Met beleefde groeten,

tot in Chr[istus]

L. Teeuwen pastoor

Eerste ontwerp kerk (afgekeurd)

Het eerste door Alphons Boosten ontworpen plan voor een nieuwe kerk met ongeveer 970 zitplaatsen, dateert van 18 april 1946. Deze kerk, die zelfs een klokkentoren met carillon zou krijgen, werd afgekeurd door de B.B.C. (Bisschoppelijke Bouw Commissie). Volgens hun mening zou het een te groot gebouw worden voor Melderslo, met een gebrek aan dorpskarakter (foto 2 en 3).

Bouwtekening van de kerk uit 1946, gezien vanuit het zuiden (huidige Lochtstraat).
Foto 2. Bouwtekening van de kerk uit 1946, gezien vanuit het zuiden (huidige Lochtstraat).
Bouwtekening van de kerk uit 1946, plattegrond.
Foto 3. Bouwtekening van de kerk uit 1946, plattegrond.

Tweede ontwerp kerk (goedgekeurd)

Het tweede ontwerp voor een nieuwe kerk met ongeveer 700 zitplaatsen, dateert van 30 augustus 1948 (foto 4 en 5). Dit ontwerp werd wel goedgekeurd en is, op enkele kleine wijzigingen na, gebouwd tussen 1951 en 1953. Met Pasen 1953 werd het kerkgebouw in gebruik genomen. De architect Alphons Boosten heeft de bouw en ingebruikname niet mogen meemaken, hij overleed al op 2 januari 1951.

Bouwtekening van de kerk uit 1948, gezien vanuit het zuiden (huidige Lochtstraat).
Foto 4. Bouwtekening van de kerk uit 1948, gezien vanuit het zuiden (huidige Lochtstraat).
Foto 5: Bouwtekening van de kerk uit 1948, plattegrond.
Foto 5: Bouwtekening van de kerk uit 1948, plattegrond.

Informatiebronnen

  1. Archief Bisdom Roermond
  2. Archief Geschiedenis Melderslo
  3. Boek ‘Melderslo Destijds’

Een gedachte over “2019-02. Wist u dat … zusterklooster gepland stond voor Melderslo na Tweede Wereldoorlog?”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *