2021-08: Wist u dat … er wel 50 verschillende soorten nachtvlinders in een willekeurige tuin in Melderslo kunnen rondvliegen?

Je bent je er niet bewust van, maar in de nacht vliegen veel insecten rond. Met name veel nachtvlinders. In 2019 is er een inventarisatie uitgevoerd in een willekeurige tuin. In deze nieuwsbrief leest u wat er op welke wijze geïnventariseerd is en vindt u een overzicht van de “gevangen” nachtvlinders.

Hoe inventariseer je nachtvlinders?

Allereerst heb je natuurlijk deskundige nodig. Meestal zijn dit vrijwilligers die lid zijn van een vogelwerkgroep of IVN natuur educatie. Daarnaast is het van belang dat het een rustige nacht is, met weinig wind en een aangename temperatuur. Als “vangkooi” kun je het beste een wit laken gebruiken wat vrij ophangen moet worden aan bijvoorbeeld een waslijn. Als laatste heb je een goede sterke lamp nodig. Deze plaats je achter het witte laken zodra het donker wordt en dan is het wachten op de eerste insecten. In de nacht van 25 op 26 Juli 2019 hebben op deze wijze Bjorn Alards, Mariet Verbeek en Jan Albers in de tuin van de familie van de Lisdonk aan de Vlasvenstraat genachtvlinderd.

De resultaten

Als eerste werd om 22.18 uur  een Grootvlek Mospalpmot (foto 1) waargenomen. De meest bijzonder soorten die zijn waargenomen waren: de Levervlekmot en Lichte Dikkopmot. Volgens Bjorn Alards, is de Dennenpijlstaart ook wel een leuke soort, zo in een dorp.

De complete inventarisatie met waargenomen insecten tijdens deze nacht is te zien in deze lijst: hier (excel)

Grootvlek Mospalmot.
Foto 1. Grootvlek Mospalmot
Levervlekmot
Foto 2: Levervlekmot.
LichteDikkopmot
Foto 3: Lichte Dikkopmot.
Dennenpijlstaart
Foto 4: Dennenpijlstaart.

Belang van nachtvlinders en de inventarisatie

De voornaamste reden dat vrijwilligers een inventarisatie uitvoeren is natuurlijk omdat ze het erg leuk vinden om het te doen. Bij iedere inventarisatie hopen ze een unieke soort waar te nemen. Daarnaast levert het waardevolle informatie op. De insecten vormen namelijk de bakermat van ons ecosysteem. Uit wetenschappelijk onderzoek  uit 2018 (‘Achteruitgang insectenpopulaties in Nederland: trends, oorzaken en kennislacunes‘ in PDF; backup bij Geschiedenis Melderslo hier) is gebleken dat  de laatste jaren de variatie en het aantal insecten erg achteruit is gegaan, met alle gevolgen van dien. Insecten zijn een hele belangrijke voedselbron voor heel veel dieren. Daarnaast zorgen ze voor circa 75% van alle bestuivingen, wat op haar beurt van enorm economisch belang is (‘Economische betekenis van de honingbij‘ uit 2003; backup bij Geschiedenis Melderslo hier) . De nachtvlinders zijn redelijk eenvoudig te “vangen” en geven een goed beeld hoe het gesteld is met de insecten.

Bjorn Alards: “We merken dat het aantal nachtvlinders nog steeds afneemt. Er worden wel overal maatregelen getroffen waardoor we hopen dat deze neerwaartse spiraal op korte termijn stopt.”

Vervolg onderzoek

Om nog een beter beeld te krijgen wordt er binnen 5 jaar nog een inventarisatie uitgevoerd in dezelfde tuin. Uiteraard zullen we u informeren over de uitkomsten van dit onderzoek.

Informatiebronnen

  • Inventarisatie met waargenomen insecten op In de nacht van 25 op 26 Juli 2019: hier (excel).