2024-01: Wist u dat … Grad Seuren meer dan 100 jaar geleden houthakker was?

Grad Seuren (1882-1968) werd in Melderslo geboren als zoon van het echtpaar Seuren-Renkens. Op volwassen leeftijd ging hij aan de slag als houthakker.

Grad Seuren
Grad Seuren (1882-1968) op jonge leeftijd, ongedateerd.

Regelmatig werd hij uitgezonden naar bestemmingen ver van huis, onder andere naar Gladbeck in Duitsland. Op een keer in 1905 was hij vanuit Gladbeck op weg naar huis en werd hij aan de grens met Nederland tegengehouden, omdat men niet geloofde dat hij de Nederlandse nationaliteit had. Door bemiddeling van de commissaris der Koningin van Limburg kon hij alsnog de grens passeren.

Op 13 september 1907 (hij was toen 25 jaar) trouwde hij in Grubbenvorst met de 21-jarige Margaretha Kunseler (1885-1949). Margaretha was op dat moment in verwachting van hun eerste kind en in 1908 werd zoon Henricus ‘Hand’ Seuren (1908-1990) in Grubbenvorst geboren. Niet lang daarna vertrok Grad met zijn gezin naar Overijssel om daar als houthakker te gaan werken. Waarschijnlijk was hij hiervoor gevraagd door zijn baas.

Huwelijksfoto
Huwelijksfoto van het echtpaar Seuren-Kunseler, in september 1907.

Het gezin kwam terecht in de buurtschap Junne, behorende tot de plaats Ommen. De bossen rondom deze buurtschap behoorde tot landgoed Junne en was eigendom van de Duitse fabrikant en grootgrondbezitter Lüps. Het landgoed was 1040 hectare groot en werd beheerd door rentmeester Alexander Seemann (1862-1944). Bosbouw was een bron van inkomsten en de gezaagde bomen werden vanuit station Junne op treinwagons naar elders vervoerd. Het hout werd onder andere gebruikt voor de mijnbouw in zuid Limburg. Grad Seuren heeft hier enkele jaren als houthakker gewerkt.

In die periode verhuurde mensen zich als losarbeider en werden door de landgoedeigenaar betaald. Naast houthakkers waren er mensen die overgebleven hout verbrandden tot houtskool voor de verkoop en er waren eekschillers, die de bast van jonge eiken klopten. Het was de periode dat in die omgeving de Overijsselse Vecht werd gekanaliseerd en de spoorlijn Zwolle-Emmen aangelegd.
Ten tijde dat het gezin Seuren-Kunseler in Junne woonde, werd hun tweede kind geboren; Anna ‘An’ Seuren (1909-1985).

Groepsportret 1911
Portret uit 1911. Grad poseert op de bovenste rij als tweede van links, met daarnaast zijn vrouw Margaretha. Op de onderste rij poseert zoon Hand (geheel links), met daarnaast op het schommelpaard dochter An. De overige personen zijn onbekend.

De foto van het gezin werd omstreeks 1911 gemaakt, waarschijnlijk als afscheid vlak voor hun terugkeer naar Limburg. Grad poseert op de bovenste rij als tweede van links, met naast hem zijn vrouw Margaretha. Op de onderste rij als eerste van links staat hun zoon Hand en op het schommelpaard zit hun dochter An.
De overige personen op de foto zijn onbekend. Mogelijk zijn het personen geweest uit de nabije omgeving van Ommen, of ze waren meegekomen vanuit Limburg. Ook zouden het rondtrekkende woonwagenbewoners kunnen zijn geweest, vanwege de aanwezigheid van een trekharmonica. Deze personen gingen dikwijls de deuren langs als stoelenmatters of scharenslijpers.

Begin 1912 keerde het gezin Seuren-Kunseler terug in Melderslo en kwamen in een boerderijtje te wonen, aan de huidige Heuvelweg (zandpad, zijweg van de Vlasvenstraat). Kort daarna, op 2 februari 1912, werd hun derde kind Bèr Seuren (1912-1999) geboren. Daarna volgde nog acht kinderen.

Boerderij Heuvelweg
Potloodtekening van de boerderij waar het gezin Seuren-Kunseler tussen 1912 en 1925 woonde. Het pand was eertijds gelegen aan de huidige Heuvelweg (zandweg, zijweg Vlasvenstraat)

In 1925 vertrok het gezin naar Lottum, waar ze in een gehuurd huisje terecht kwamen. In 1935 werd een nieuw stenen woonhuis gebouwd aan de Broekhuizerweg, wat een aantal jaren later werd verbouwd tot twee woningen (huidig adres: Broekhuizerweg 22a en 24). Grad en Margaretha zijn tot hun overlijden in het huis blijven wonen. Hun zonen Hand en Bèr kozen ook voor het beroep houthakker en hebben dit vak nog jarenlang uitgeoefend.

Woonhuis Lottum
Het in 1935 gebouwde woonhuis aan de Broekhuizerweg in Lottum, waar het echtpaar Seuren-Kunseler tot hun overlijden woonde.    

Dit verhaal werd opgetekend door Henk Vergeldt (kleinzoon van Grad en Margaretha).

Bronnen

  • Archief Stichting Geschiedenis Melderslo.
  • Archief Oud Ommen.
  • Archief familie Vergeldt.