2021-11: Wist u dat … op dag van maanlanding, zijn wij ook geland!

Op de dag van de maanlanding – van de Apollo 12 in 1969 – wordt hét Limburgs Erfgoednet (LEN) officieel gelanceerd. Ook Documentatiecentrum Geschiedenis Melderslo is van de partij op 19-11-2021. Waar? Hier.

2021-11_LEN-SGM
Documentatiecentrum Geschiedenis Melderslo op het Limburgs Erfgoednet per 19-11-2021.

Standaard softwarepakket

De voornaamste reden voor onze overstap: we willen gebruik gaan maken van een standaard softwarepakket en niet langer meer van de kwetsbare zelfbouw (oneerbiedig: “houtje-touwtje”). Op het LEN hebben wij onze volledige digitale catalogus ondergebracht: foto’s, documenten, films, geluidsopnamen, boeken, bidprentjes, archeologische vondsten enzovoorts. De komende jaren gaan we de records 1 voor 1 koppelen aan de (meestal nog te maken) digitale bestanden. Per record kunnen wij kiezen of wij deze wel of niet tonen op de website.

Zoeken in teksten mogelijk maken

De overgang naar het LEN was voor ons hét moment om een nieuwe scanner aan te schaffen die en snel is en Optical Character Recognition (OCR) ondersteunt. OCR zorgt ervoor dat wij kunnen zoeken in tekst van PDF’s. Heel handig als wij straks willen zoeken in het boek ‘Melderslo Destijds’ naar iets wat niet in de index staat.

Waar staan we nu?

2021-11_Aantallen-records
Naamgeving van soort records oud en nieuw.

Verzamelen, registreren, opbergen en ontsluiten van archiefstukken is mensenwerk. Ook in ons documentatiecentrum. Er is altijd veel meer vrijwilligerswerk dan dat wij vrijwilligersuren hebben. Betaalde krachten hebben wij niet.

Op dit moment staan alle records van ‘Documenten en boeken’ (oud) in ‘Bibliotheek’ (nieuw op het LEN); alle ‘Films’ (oud) staan in ‘Video’; en ‘Fotos’ (oud) in ‘Afbeeldingen’. En de rest? Nog te doen:

  • De ‘Bidprentjes’ komen pas in het voorjaar 2022 op het LEN. Daar wordt een speciale module voor aangeschaft.
  • De ‘Archeologische vondsten’ moeten nog voorbereid worden voordat ze naar het LEN kunnen. Goed puzzelen welke foto’s bij welke vondsten horen. En welke vondsten zijn ook alweer later binnengekomen? Het werk in 1 keer goed doen.
  • De informatie van de ‘Geluid(sbestanden)’ moet nog ingevoerd worden. De goede informatie in de juiste velden. Op dit moment hebben we alleen een Word-document waarin beschreven staat wat op welk geluidsbestand staat.
  • Nieuw zijn de ‘Boomschijven’. We hebben gesproken met dendroloog Esther Jansma voor het opzetten van een boomschijven archief voor het dorp Melderslo en in het kielzog daarvan voor de hele gemeente Horst aan de Maas. Advies: doen! Laat de schijven goed  drogen. Bewaar een taartstuk per schijf met een goed bevestigde tag met nummer. Jansma heeft ook een lijst gegeven met de bij te houden gegevens per schijf.
  • ‘Andere fysieke objecten’. Die hangen en liggen her en der in ons documentatiecentrum. Bijvoorbeeld kleding, schilderijen en medailles van de Vlasköp en het Polstokspringen. Tot op heden hebben wij hiervan geen foto’s gemaakt en zijn zij niet beschreven.

Video’s op LEN

2021-11_Video
Video’s van Geschiedenis Melderslo op het LEN.

Op het LEN staan op dit moment 11 video records (van de 161). Drie van de records zijn gekoppeld aan een video, op de website ziet u dan een plaatje, waarop u kunt drukken om de video te starten. De andere records zijn niet gekoppeld en krijgen daarom geen plaatje. Waarom zijn ze dan toch gepubliceerd op de website? Het voordeel hiervan is dat u wel kunt zien wat op welke video staat (zonder dat u toegang heeft tot de video zelf). U kunt er zelfs op zoeken. Zoek maar een op ‘Reünie’ om de video van ‘Reünie klasgenoten 1918’ te vinden. Met de * als jokerteken kunt u uw zoekacties flexibel definiëren. Bijvoorbeeld ‘appel*’ om ‘appel’ en ‘appelsap’ te vinden.

Boeken en oude Nieuwsbrieven 2007-2012

2021-11_Boek
Bladeren door de virtuele boekenkast van Geschiedenis Melderslo.

Bij een deel van onze boeken hebben wij een foto van de voorkant toegevoegd. Op deze wijze kunt u snel door onze boekenkast bladeren.

Ook hebben wij van de oudste nieuwsbrieven tot jaar 2013 een PDF gemaakt. Op enig moment willen wij namelijk afscheid nemen van onze oude website.

Heeft u ego-documenten?

2021-11_Ego-document
De vijf ego-documenten die Geschiedenis Melderslo in de collectie heeft.

Op dit moment hebben wij vijf ego-documenten in onze collectie. Dit zijn de verhalen of memoires van een familie(lid). Heeft u er ook een die wij mogen bewaren voor ons nageslacht? Wat zou over 100 jaar interessant zijn? Indien nodig willen wij die ook onder embargo opbergen (bijvoorbeeld niet delen voor jaar 2040) om voor u gegronde redenen.

Hulp is altijd welkom

Ziet u kleine projecten die u wel op zou willen pakken? Bijvoorbeeld de klus van de archeologische vondsten met foto’s? Of iets anders? Dat klusje oppakken zonder “lid” te worden van Geschiedenis Melderslo en alleen die afgebakende taak en daarna geen verplichtingen meer?