Kaarten

Een selectie van online te vinden oude kaarten van Melderslo:

Topotijdreis 1815 – heden

Kaart_topotijdreis

Website http://topotijdreis.nl/ van het Kadaster. Vul bij zoeken in ‘Melderslo’. Met de ‘balk met een jaartal erin’ links kunt u bladeren door de kaarten. Met ‘+’ kunt u inzoomen en met de ‘-‘ uitzoomen. Hiermee kunt u de geschiedenis van één plaats door de tijd heen bekijken.

Limburgse kaarten 1804-2018

Kaart_LGOG

Website https://maps.hisgis.nl/zl/ van het Koninklijk Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap (LGOG). Zoom in op Melderslo met de ‘+’. U kunt 1 kaart links kiezen. U kunt 1 kaart rechts kiezen. Met de schuifbalk boven in het midden kunt u de transparantie van de twee gekozen kaarten regelen. Hiermee legt u als het ware twee kaarten over elkaar heen. Meer uitleg kun u vinden: hier.

Tranchotkaart 1803-1820. Details op randen Melderslo.

Kaart_Tranchotkaart_randen

Melderslo ligt op een snijpunt van vier Tranchotkaarten. Bij de site ‘Limburge kaarten 1804-2018’ gaat de informatie die op de randen staat van deze kaarten verloren. In de versie zoals deze in het boek ‘100 jaar Melderslo’ staat kunt u deze informatie wel vinden: hier.

Tranchotkaart 1803-1820. Nederlandse gedeelte van gebied tussen Maas en Rijn

Website http://imagebase.ubvu.vu.nl/cdm/deepzoom/collection/krt/id/5629/show/5606 van de Vrije Universiteit Amsterdam. Hier kunt u de losse Tranchotkaarten vinden. Merk op, dat alleen maar een deel van Nederland op deze kaarten staan. Melderslo ligt op de kaarten 19 Venraij, 20 Meerlo, 25 Horst en 26 Velden.

Kadastrale kaarten 1811-1832

Kaart_MIN11043B03_detail_Locht

Website http://beeldbank.cultureelerfgoed.nl/ van Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Verzamelplan Horst, Limburg kunt u vinden onder MIN11043VK1: hier. Als wij inzoomen op dit Verzamelplan vindt u Melderslo onder ‘Section B. de Horst nord-est’. Deze sectie bestaat uit vijf Minuutplannen (Frans feuille): 1, 2, 3, 4 en 5. De nummers uit het Minuutplan kunt u weer terugvinden op de Oorspronkelijke aanwijzende tafels (OAT). Meer uitleg kunt u vinden in de Nieuwsbrief van 12-2016: hier.

Luchtfoto’s Tweede Wereldoorlog en Kadaster kaarten

Kaart_DotKa

Website https://originals.dotkadata.com (niet gratis). Vul bij ‘Plaats/ Straat’ in ‘Melderslo’. Maak bij ‘bron’ een keuze.


Een analyse van elf RAF luchtfoto’s op 15-10-1944 van Melderslo kunt u vinden in de Nieuwsbrief van 2-2020: hier.