Alles in 1 lijst

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017 (link naar nieuwsbrieven ouder dan 10-2017 kunt u vinden: hier)

 • 2017-12: Wist u dat … Melderslo sinds 1923 telefonisch bereikbaar is?
 • 2017-11: Wist u dat … Sint Oda dag dit jaar op 28 november viel?
 • 2017-10: Wist u dat … emigratie (deel 3)
 • 2017-09: Wist u dat … in vijftiger jaren van vorige eeuw moelbaeren werden geplukt in Kasteelse bossen voor levering naar veiling?
 • 2017-08 #overgeslagen
 • 2017-07: Wist u dat … bloemenkweker uit Melderslo al in 1972 gladiolen leverde aan de Nijmeegse vierdaagse voor de Via Gladiola?
 • 2017-06: Wist u dat … u heel wat zou hebben gemist zonder digitale nieuwsbrief Geschiedenis Melderslo?
 • 2017-05: Wist u dat … Melderslose Vredeskapel tijdens Tweede Wereldoorlog werd gebouwd?
 • 2017-04: Wist u dat … het in 1957 in Melderslo een stuk stiller werd?
 • 2017-03: Wist u dat … Melderslo 100 jaar met het rijpen der jaren alleen maar aan waarde en betekenis zal winnen?
 • 2017-02 #overgeslagen
 • 2017-01: Wist u dat … pijp uitgaan in Moelbeare bos?

2016

 1. Wist u dat … zelfbediening in zes stappen?
 2. Wist u dat … Melderslo tot 1969 een eigen toneelclub had?
 3. Wist u dat … veel mensen zijn geëmigreerd in de jaren na 1945?
 4. #overgeslagen
 5. Wist u dat … aantal straatnamen Melderslo vernoemd zijn naar oude boerderijen?
 6. Wist u dat … op 9 en 10 juli 2016 feestweekend Melderslo 100 jaar plaatsvond?
 7. Wist u dat … er meer dan 2.000 foto’s staan in het boek ‘Melderslo 100 jaar’?
 8. Wist u dat … sommige Melderslonaren vroeger een bijnaam hadden?
 9. Wist u dat … onlangs een schat aan informatie over Melderslo beschikbaar is gekomen?
 10. Wist u dat … regenrivier Zuid-Oost grens vormde van Melderslo?
 11. Wist u dat … in Melderslo 872 monumentale bomen staan?
 12. Wist u dat … Grad Cox op 28 januari 2016, 100 jaar is geworden?

2015

 1. Wist u dat … zij nooit in de Melderse geweest zijn?
 2. Wist u dat … Melderslo negentig jaar geleden bijna over gratis elektriciteit had kunnen beschikken?
 3. Wist u dat … muziekvereniging Eendracht in 2015 haar 90-jarig jubileum viert?
 4. Wist u dat … Melders Veld verschillende ontwikkelingsperioden heeft doorgemaakt?
 5. Wist u dat … een aantal Melderslose jongemannen in militaire dienst naar Nederlands-Indië, Nieuw-Guinea en Curaçao is geweest?
 6. #overgeslagen
 7. Wist u dat … Sint Anna de oudste sportvereniging is in Melderslo?
 8. Wist u dat … interessante punten in Melderslo al op vele manieren onder de aandacht gebracht zijn?
 9. Wist u dat … Melderslo in 1966 ‘een gemoedelijk plattelandsdorp van een welvarende allure’ werd genoemd?
 10. Wist u dat … wel eens is beweerd dat de vermaarde Engelse voetballer Tommy Lawton in 1945 in Melderslo een wedstrijd heeft gespeeld?
 11. Wist u dat … er bomen in Melderslo staan die bedoeld zijn voor lijkkisten?
 12. Wist u dat … er nog altijd geen sluitende verklaring bestaat voor de naam Melderslo?

2014

 1. Wist u dat … familie Alaerds bijna 100 jaar koster(hulp) geweest zijn?
 2. Wist u dat … de kermenaaj visite rond half januari plaatsvond?
 3. Wist u dat … de volgende huizen te koop stonden in jaar 2012?
 4. Wist u dat … Maaierszondag gevierd werd als koren van velden was en dagloners thuis uit Duitsland?
 5. Wist u dat … Trien Van Helden haar 100e verjaardag gevierd heeft?
 6. #overgeslagen
 7. Wist u dat … Melderslo zijn vakantiestreek aan huis heeft?
 8. Wist u dat … Camping de Eendenkooi begonnen is als kampeerboerderij?
 9. Wist u dat … we in 1982 een aantal Melderslonaren vroegen naar hun oorlogsherinneringen?
 10. Wist u dat … oudste ‘Groeten Uit Melderslo’ in 1917 verstuurd werd?
 11. Wist u dat … Melderslo sinds 1963 een eigen carnavalsoptocht heeft?
 12. Wist u dat … Geschiedenis Melderslo enkele nummers bezit van Contact, een mededelingenblad voor Melderslose militairen die in Indië vochten?

2013

 1. Wist u dat … Melderslo sinds 1962 tijdens Kerstmis een kerststal in de kerk heeft?
 2. Wist u dat … voor 1946 in Melderslo de mannen ouder werden dan de vrouwen?
 3. Wist u dat … alle Melderse bidprentjes online staan?
 4. Wist u dat … het dit jaar 75 jaar geleden is dat Actie Bouwman een propagandabijeenkomst hield in een weiland aan de Eikelenbos?
 5. Wist u dat … er 22 jaar aan polsstokverspringen is gedaan over het Vlasven?
 6. #overgeslagen
 7. Wist u dat … de Noord-Limburgse kippenhokken gebaseerd zijn op modelhokken van Janssen?
 8. Wist u dat … Melderslo vroeger een aantal huiskamercafés had?
 9. Let op 1 april grap! Wist u dat …de naam Melderslo hoogstwaarschijnlijk is afgeleid van Maldaher, en dat dit een graaf was die in de 14-de eeuw op een kasteel woonde in het Vlasven?
 10. Wist u dat … ‘Friet Jan’ levensgevaarlijke capriolen heeft uitgehaald om elektriciteit in zijn frietkraam te krijgen?
 11. Wist u dat … juf Jo Nellen op D-Day haar kweekschool-examen deed?
 12. Wist u dat … het in “de Melderse” barst van het carnavalstalent? Dat blijkt onder andere uit deze opnamen van de zittingsavond van 1989.

2012

 1. Wist u dat … er in 1941 brand was bij Lei van Rens?
 2. Wist u dat … Melderslo in de jaren 1970 het Limburgse champignondorp genoemd werd?
 3. Wist u dat … 64 jaren geleden de oorlog hier op zijn felst was?
 4. Wist u dat … het kunstwerk op het grasveld voor de basisschool officieel geen titel heeft?
 5. Wist u dat … de crossclub van Melderslo dit jaar 40 jaar bestaat?
 6. #overgeslagen
 7. Wist u dat … de moelbaerentijd weer is aangebroken?
 8. Wist u dat … naast de muziek van Kloar Taal, ook hun kostuums zeer de moeite waard zijn?
 9. Wist u dat … ook Melderslo aftelrijmpjes, spotgedichten en nonsensversjes in het dialect heeft gehad?
 10. Wist u dat … Jac van Helden 48 jaar rijinstructeur is geweest en dat er in die tijdspanne meer dan 3300 mensen bij hem het rijbewijs gehaald hebben?
 11. Wist u dat … in Tweede Wereldoorlog in Melderslo 19 Joden op 12 adressen ondergedoken hebben gezeten?
 12. Wist u dat … De Vlaskop ter ere van haar 33 jarig bestaan een geluidscassette genaamd “Good Gemutst” heeft uitgebracht?

2011

 1. Nederlands: Wist u dat … er in Melderslo vroeger werd gepinkeld, gebandeld en getriezeld?
 2. Wist u dat … cafetaria De Molensteen vroeger lange tijd een coöperatie was?
 3. Wist u dat … de voorganger van die Merlo Freunde zich de Zeventien-Nullers noemde?
 4. Wist u dat … men vroeger te voet naar Klein Lourdes ging?
 5. Wist u dat .. vroeger niemand zomervakantie had?
 6. Wist u dat .. Wiel Swinkels nog 3 jaar op missie naar Australisch Nieuw Guinea gaat?
 7. Wist u dat … weersverwachting op 14 juli 2010 zware storm was?
 8. Wist u dat … beugelclub De Knippers in 1976 heropgericht is?
 9. Wist u dat … in Melderslo minstens 4 broedplaatsen van Tyto alba guttato?
 10. Wist u dat … 50 jaar geleden korfbalvereniging De Merels is opgericht?
 11. Wist u dat … in Melderslo aan de spoorlijn tot 1955 drie spoorweghuisjes stonden?
 12. Wist u dat … vroeger geschaatst werd op Pladderkoel, Coendersven, Langeven, Deckersven, Vlasven en Van Akensven?

2010

Storm 14 Juli 2010: Breng het in beeld! Storm Melderslo 14 Juli 2010.

 1. Wist u dat … Mart Camps, na meer dan 38 jaar leraar op de basisschool in Melderslo geweest te zijn, met pensioen gaat?
 2. Wist u dat … Mia Vosbeek in 1950 eerste en enige kleuterleidster Bewaarschool Melderslo?
 3. Wist u dat … Nel van Rens-Verlinden na 43 jaar een schaar heeft teruggegeven aan een Britse militair?
 4. Wist u dat … de schoolwoning gebouwd is door bekwame en fatsoenlijke mannen?
 5. Wist u dat … de landbouwschuur bij De Locht 5 km van zijn oorspronkelijke plek steen voor steen weer opgebouwd is?
 6. Wist u dat … het Petattehüske bijna 50 jaar in gebruik is geweest?
 7. Wist u dat zonder de Pardijsvogels … Johan Neeskens, Sjaak Swart, Gerrie Mühren en Frank Rijkaard nooit in Melderslo gevoetbald zouden hebben?
 8. Wist u dat … Melderslo pas in de twintigste eeuw goed begaanbare wegen kreeg?
 9. Deutsch: Wist u dat … Melderslo (NL) een vriendschapsband heeft met Kapellen (D) sinds 1958?
 10. Wist u dat … Melderslo in de Tweede Wereldoorlog per ongeluk is gebombardeerd?
 11. Wist u dat … pater Van Gool van 1953 tot 1965 assistent was van de Melderslose pastoor?
 12. Wist u dat … tentoonstelling archeologische vondsten Melderslo ook digitaal te bezichtigen is?

2009

 • 2009-12: Frans Beckers, het huidige schoolhoofd van de basisschool in Melderslo.
 • 2009-11: Panelenwand Multifunctioneel centrum (MFC) de Zwingel. Wat is erop te zien?
 • 2009-10: Wist u dat … het op 25 november 65 jaar geleden is dat Melderslo werd bevrijd?
 • 2009-09: Wist u dat… Gerrit Linders 25 jaar schoolhoofd is geweest in Melderslo?
 • 2009-08: Resultaten enquête nieuwsbrieven: beoordeling “goed” en sluit aan bij lezersbehoeften.
 • 2009-07: Melderslo in de krant vóór 1940.
 • 2009-06: Foto’s vanuit kerktoren 1934 … zoek de verschillen!
 • 2009-05: Wist u dat … in Lochsmeer en Lummerick zeldzame dieren en planten voorkomen?
 • 2009-04: Wist u dat … meester Van Rijswijck en meester Nellen samen wel eens rookwedstrijden hielden?
 • 2009-03: Wist u dat … sinds 1981 een “bijenhal” staat midden in het natuurgebied Lochsmeer?
 • 2009-02: Wist u dat … stenen en scherven ons beeld op de geschiedenis van Melderslo scherper gemaakt hebben?
 • 2009-01: Wist u dat … “meester Nellen” het eerste schoolhoofd was van Melderslo?

2008

 • 2008-12: Wist u dat … in augustus 1944 aan de Sint-Odastraat een bom van duizend pond met vertraging ontplofte?
 • 2008-11: Wist u dat … Melderslo ooit een afdeling van de Heilige Familie had?
 • 2008-10: Wist u dat … Melderslo zeven transformatorhuisjes telt?
 • 2008-09: Wist u dat … Melders Ommetje een wandelroute van 5,6 km is met een historisch verhaal?
 • 2008-08: Wist u dat … Melderslo en Eikelenbos in 1829 61 woningen en 339 inwoners telden?
 • 2008-07: Wist u dat … het origineel van de Melderse droogmolen in Westerbeek stond?
 • 2008-06: Wist u dat … Melderslo pas sinds 1974 een eigen kermis heeft?
 • 2008-05: Wist u dat … “hét houten huis” als bouwpakket, in twee wagonladingen, per trein aangevoerd is uit Oostenrijk?
 • 2008-04: Wist u dat … het zwarte “soldaote kistje” van overste Stockley (1906-1944) na 57 jaar terug is bij de nabestaanden?
 • 2008-03: Wist u dat … het bijna 60 jaar geleden is dat het eerste nummer van het Melderslose dorpsblad De Kwaker verscheen?
 • 2008-02: Wist u dat … … Melderslo opgenomen is in de internet encyclopedie Wikipedia?
 • 2008-01: Wist u dat … Melderslo een van de weinige plaatsen is waar wordt gebalgooid?

2007

 • 2007-12: Wist u dat … Melderslo in 1931 het licht zag?
 • 2007-11: Wist u dat … ergens bij de Boomshof sinds 44 jaar een gouden ring ligt?
 • 2007-10: Konijnswarande … een prehistorische begraafplaats, een levende have plek, een bijzondere buurtschap.
 • 2007-09: Wist u dat … het oudste veldkruis in Melderslo langs de bedevaartsroute van Budel naar Kevelaer lag?
 • 2007-08: Wist u dat … de ruïne bij Vlasven een folly is? Of zou het toch de woonplaats geweest zijn van de Graaf van Melderslo?
 • 2007-07: Wist u dat … Streekmuseum, Nationaal Asperge- en Champignionmuseum De Locht niet gehuisvest is in de boerderij die op de oudste kaarten als boerderij De Locht aangeduid wordt? Dit is de boerderij van …
 • 2007-06: Wist u dat … de kerk glas-in-loodramen heeft, gemaakt door de beroemde glazenier Joep Nicolas?