2020-12: Wist u dat … sportpak De Merel afgelopen 25 jaar drie keer een ingrijpende verbouwing heeft ondergaan?

Het gebruik van sportpark De Merel in Melderslo is met name vanaf de jaren 90 van de vorige eeuw aanzienlijk veranderd en hierdoor werd het steeds intensiever gebruikt. Daarom was het onvermijdelijk dat de accommodatie een aantal keren drastisch getransformeerd is.  De kantine en kleedruimtes werden aangepast aan de nieuwe eisen, het sportpark werd aanzienlijk uitgebreid en als laatste werd er een kunstgrasveld aangelegd. In deze derde nieuwsbrief over SV Melderslo, de laatste van het jubileumjaar, leest u meer hierover.

Uitbreiding van het sportpark

Mede door de goede sfeer en organisatie van de club groeide de vereniging in de jaren 90 van de vorige eeuw gestaag. Op een gegeven moment waren er 8 senioren teams actief. Hier was het goed onderhouden sportpark niet op berekend met als gevolg te weinig kleedlokalen en een trainingsveld wat voor 95% uit zand/ modder bestond. De kantine en de kleedruimtes die voldeden op allerlei fronten niet meer aan de eisen van deze tijd. Daarnaast floreerde de korfbalclub waardoor het nog moeilijker werd om de beschikbare ruimte goed te verdelen. Eind jaren 90 werden de problemen aangekaart bij de gemeente Horst aan de Maas. De gemeente erkende de problemen en er werd budget vrijgemaakt. In 2001 kon er worden gestart met de eerste werkzaamheden (zie paragraaf ‘Verbouwing kleedaccommodatie en kantine’). Met de uitbreiding van de kleedlokalen was het probleem maar deels opgelost. Er moest meer trainingsruimte komen. Na lang onderhandelen met de naburige agrarisch ondernemer kon het sportpark aanzienlijk uitgebreid worden met maar liefs 9.500 m2. De gemeente stelde een budget beschikbaar van circa € 50.000 voor de uitbreiding van de trainingsvelden. Als eerste werden de houtwallen gerooid met vrijwilligers.

202012_1_luchtfoto-sportpark-2005
Foto 1. Luchtfoto sportpark 2005.

Hierna werd door Bakker Groen het perceel bemest, bewerkt en geëgaliseerd. Door zeer efficiënt te werken en de inzet van vele vrijwilligersuren was er uiteindelijk ook nog ruimte in het budget om in het gehele park verlichting aan te brengen. Zowel het trainingsveld als het bijveld werden voorzien van moderne verlichting. Nadat er een nieuwe groenstrook was aangeplant rondom het nieuwe trainingsveld kon het veld worden ingezaaid. Tot op heden is iedereen heel content met de broodnodige uitbreiding, want er kon nu eindelijk eens op gras getraind worden.

202012_2_luchtfoto-sportpark-2020
Foto 2. Luchtfoto sportpark 2020.

Verbouwing kleedaccommodatie (2001) en de kantine (2005)

In 2001 en 2005 werd de accommodatie drastisch verbouwd. Ook hier is door de tomeloze inzet van vrijwilligers het maximale eruit gehaald. Peter Spreeuwenberg heeft deze werkzaamheden intensief begeleid en het proces mooi verwoord. In Bijlage 3 kunt u zijn terugblik op deze verbouwingen lezen: hier.

Aanleg kunstgrasveld (2019-2020)

Ondanks de uitbreiding van de accommodatie met het trainingsveld in 2005 ontstond er toch weer ruimtegebrek bij SV Melderslo. Met name vanuit de afdeling korfbal was de behoefte voor een kunstgrasveld groot. Zowel de A-jeugd alsook de senioren spelen in de hoofdklasse. Dit valt onder Topsport/ Wedstrijdsport hoger niveau en moeten spelen op kunstgras. Daarom is voor de verdere doorontwikkeling van SV Melderslo afdeling korfbal het spelen op kunstgras een belangrijke randvoorwaarde.

Daarnaast is er een maatschappelijke behoefte om het sportpark multifunctioneel te gaan benutten. Er zijn plannen voor sportaanbod voor ouderen (KBO) en willen de ‘loopvoetballers’ en de voetbaljeugd het kunstgrasveld gebruiken bij slecht weer in de winter. In de toekomst wordt het kunstgrasveld mogelijk ook nog door de kinderopvang of de basisschool benut.

Na een aanbesteding had aannemersbedrijf TOP Sport & groen de laagste inschrijving en heeft het werk aangenomen voor een bedrag van € 155.000 (Bijlage 4, werkomschrijving twee korfbalvelden SV Melderslo). In 2019 werd er gestart met de werkzaamheden.

202012_7a_freeswerk
Foto 7a. Tractor bezig met freeswerk. De laatste keer dat er gras op het korfbalveld aanwezig is.
Tractor bezig met freeswerk. De laatste keer dat er gras op het korfbalveld aanwezig is.
Foto 7b. Het veld na de egalisatie werkzaamheden.
202012_7c_kunstgrasveld-na-oplevering
Foto 7c. Het kunstgrasveld na de oplevering begin 2020.

Zoals altijd komen er een hoop problemen voor de dag die op voorhand niet waren in gecalculeerd. Oude zinkput, aanleg drainage, licht vervuilde grond, verkeerde maatvoering, velden en kleedlokalen niet haaks, enz. Maar door een goede samenwerking tussen aannemer, gemeente en met name wederom de vele vrijwilligers is er uiteindelijk een prachtig kunstgrasveld aangelegd (Bijlage 5, revisie tekening kunstgrasveld).

Nadat de beplanting is aangelegd en het veld gekeurd was (Bijlage 6, keuringsformulier) zou onlangs de opening van het kunstgrasveld hebben plaatsgevonden. Echter corona gooide roet in het eten.

Tot slot

SV Melderslo heeft het jubileum nog niet echt kunnen vieren. Ze hebben wel een magazine uitgebracht (Bijlage 8, SV Melderslo Magazine) waardoor je toch een beetje in de jubileum stemming komt. Het komende jaar (2021) zal SV Melderslo een geschikt moment kiezen waar we het jubileum alsnog kunnen vieren en met z’n allen het glas kunnen heffen op de komende 25 jaar.