2022-3: Wist u dat … Melderslo veranderd is door de jaren heen?

Door de jaren heen zijn in Melderslo heel wat plekjes veranderd. We hebben in deze nieuwsbrief een aantal foto’s geplaatst met de situatie van vroeger en van nu.

1

Boerderij de Casselehof aan de Blaktweg rond 1980, deze stond beter bekend als de boerderij van Geurts (Dekkers Tren). In oktober 1987 werd de boerderij afgebroken in verband met de bouw van nieuw woningen. Ongeveer op deze plek staan nu de woningen Blaktweg 11 t/m 19, foto uit 2022.

11
Boerderij De Casselehof in 1980.
12
Dezelfde plek jaar 2022.

2

De vooroorlogse Sint-Odakerk, omstreeks 1935. Links op de voorgrond is de coöperatie te zien en rechts op de achtergrond een klein deel van de pastorie. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de kerk opgeblazen. Op die locatie verrees in 1967 de Boerenleenbank, later Rabobank. Momenteel is het gebouw verbouwd tot enkele woningen. Deze foto van 2022 toont de huidige situatie. Links op de voorgrond een gedeelte van de voormalige coöperatie, tegenwoordig cafetaria de Molensteen. Deze foto van 2022 is vanuit een lager standpunt gemaakt dan de oude foto.

21
Kerk Melderslo rond 1935.
22
Dezelfde plek jaar 2022.

3

Café/zaal het Paradijs in 1964 met op de voorgrond het nog altijd bestaande veldkruis. De Vlasvenstraat (rechts) was toen al verhard, terwijl de Steegstraat nog een zandpad was. Anno 2022 is het gebouw geen café meer. Ook het friettentje op de voorgrond (Smulparadijs) is inmiddels gesloten.

31
Café/zaal het Paradijs in 1964 .
32
Dezelfde plek jaar 2022.

4

De oude smederij van Van de Lisdonk aan de Sint-Odastraat, begin 1995. In 1998 werd deze afgebroken. Ter vervanging van de oude smederij werd in 1998 een moderne bedrijfsloods gebouwd, zoals deze foto uit 2022 laat zien. Tegenwoordig is men zich meer gaan richten op de installatietechniek.

41
Smederij Van de Lisdonk in 1995.
42
Dezelfde plek jaar 2022.

5

Transportbedrijf van Van Helden aan de Vlasvenstraat in april 1964. Op de foto poseert de familie van Helden met hun vrachtwagens. V.l.n.r. Bea van Helden, Jac van Helden, Toon van Helden (“Gussen Toon”) en Ger van Helden. Momenteel is het gebouw wit geschilderd en als woonhuis in gebruik.

51
Transportbedrijf Van Helden in 1964.
52
Dezelfde plek jaar 2022.

6

Coöperatie “Melderslo Vooruit” met het personeel poserend rond 1924. De opslagplaats in de achterbouw was ingericht als molen voor de bakkerij. Deze molen werd op stoom aangedreven. Verder op de achtergrond het huis van P. Seuren. In november 1944 werd de coöperatie zwaar beschadigd door het opblazen van de tegenover liggende kerk. Het gebouw werd rond 1948 in gewijzigde vorm herbouwd. In de jaren 1980 werd het gebouw omgebouwd tot cafetaria de Molensteen, welke rol het in 2022 nog steeds vervuld.

61
Coöperatie in 1924.
62
Dezelfde plek jaar 2022.

7

De Boerenleenbank in de jaren 1950. In 1952 betrok Piet Alaerds dit woonhuis aan de Lochtstraat en een gedeelte ervan werd ingericht als bank. In 1967 werd een nieuw bankgebouw gebouwd op de plek waar eerst de kerk had gestaan. Dit gebouw aan de Lochtstraat werd later volledig verbouwd tot woonhuis en wit geschilderd. In 2022 wordt het woonhuis bewoond door de familie Lenssen.

71
Boerenleenbank in 1950.
72
Dezelfde plek jaar 2022.

8

De Boerenbondsgebouwen aan de Sint-Odastraat in december 1994. Kort daarna werd het gebouwencomplex gesloopt, om plaats te maken voor nieuwbouwwoningen. Momenteel staan op deze plek de woningen Sint-Odastraat 5a, 7 en 7a.

81
Boerenbond in 1994.
82
Dezelfde plek jaar 2022.

9

De boerderij van Jos Heyligers aan de Heuvelweg 14 in Melderslo. Eerder werd de boerderij bewoond door Wijnen. Foto uit mei 1986. In de winter van 1992-1993 werd de boerderij ingrijpend verbouwd om deze weer geschikt te maken voor bewoning. Momenteel wordt de boerderij bewoond door de familie Ewalds.

91
Boerderij aan Heuvelweg in 1986.
92
Dezelfde plek jaar 2022.