2022-10: Wist u dat … in Melderslo ontplofte lading voor geluidsgolven tot wel 6 kilometer diep?

Door de jaren heen zijn er al vele oorlogen gevoerd. Deze kosten vele mensen het leven en werden op verschillende manieren gevoerd. Momenteel is Europa in oorlog, of beter gezegd Rusland is in oorlog met Oekraïne, ook al noemen ze het niet zo. In West-Europa wordt de afhankelijkheid van russisch gas afgebouwd en de gaswinning in Groningen veroorzaakt schade aan huizen van haar bewoners. Hierdoor en door de opwarming van de aarde heeft energie alle aandacht. We zullen op zoek moeten naar andere bronnen van energie.

Duurzame energie uit zon en wind

Vooral elektriciteit zal het antwoord moeten worden. Bijvoorbeeld via zonnepanelen. Ook windmolens zijn een vorm van duurzame energie winning. In Horst aan de Maas wil de gemeente via het Kader voor Opwek van Duurzame Elektriciteit (KODE) de bewoners betrekken bij de zoektocht naar geschikte locaties voor windmolens. In maart 2021 – u ziet wel al voor de oorlog in de Oekraïne – is men hiermee gestart. Op basis van een landschapsanalyse zijn twee verkennningsgebieden in beeld gekomen: (1) de A73/ Maaslijn en (2) de Mariapeel. Het energiepark met windmolens in Melderslo (A73/ Maaslijn) is afgekeurd.

Verkenningsgebied-Mariapeel
Verkenningsgebied windmolens Mariapeel.
Verkenning-wind-A73
Verkenningsgebied windmolens A73/ Maaslijn.

Energie uit aardwarmte

Een andere mogelijkheid voor het winnen van duurzame energie is aardwarmte. Aardwarmte kan worden gebruikt voor het verhitten van water voor het verwarmen van huizen, kassen en fabrieken. Vooraf moet echter worden bekeken waar die aardwarmte technisch zonder problemen aangeboord kan worden.Op veel plaatsen is de bodem al eerder onderzocht. Dat geldt bijvoorbeeld voor gebieden waar aardolie of gas werd/ wordt gewonnen. In grote delen van Zuid-Limburg is die ondergrond uitgebreid in kaart gebracht bij de aanleg van de steenkolenmijnen. Maar verder de diepte in dan de kolenmijnen is men nooit geweest. Om erachter te komen waar aardwarmte kansrijk te halen is, is het van belang om te weten hoe de ondergrond er op een diepte van enkele kilometers uitziet. Hiervoor moet de ondergrond seismisch onderzocht worden. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de Seismische Campagne Aardwarmte Nederland (SCAN). Ook de ondergrond in de gemeente Horst aan de Maas is via drie lijnen onderzocht: lijn 5, 16 en 46.

Aardwarmte schematisch
Aardwarmte is mogelijk omdat het dieper in de aardkorst veel warmer is.
SCAN_lijnen_NL
Onderzoekslijnen door SCAN.

Met enige hydraulische druk wordt een holle metalen buis de grond in geboord. Meteen trilt het een paar meter verderop aan de oppervlakte. Er zit kracht achter; de buis gaat redelijk soepel door de eerste meters van de akker in Melderslo. Soms stokt de boring door de mannen van SCAN even, dan is nog iets meer kracht vereist om door een dichtere bodemlaag te geraken. Rond een diepte van tussen de twintig en veertig meter stopt de boring en wordt een kleine seismische lading in het gat gestopt en later tot ontploffing gebracht. Het gat wordt gevuld met een kleiachtige substantie die voor een waterdichte afdichting zorgt. De weerkaatsing van de geluidsgolven door de detonatie wordt opgevangen door gevoelige geofoons. Met de data kan vrij nauwkeurig een beeld worden gevormd van de ondergrond tot een diepte van een kilometer of zes.

Seismisch onderzoek aardwarmte
Seismisch onderzoek naar aardwarmte

Voor de scans in Melderslo is het “eindproduct beschikbaar”. Dit betekent dat SCAN nu weet waar de warmtestralen lopen. Het goede nieuws: Melderslo beschikt over bruikbare aardwarmte! Op dit moment wordt onderzocht in hoeverre de grond ook geschikt is voor het aanbrengen van de buizen die de aardwarmte straks zouden moeten laten stromen. Daarna zal er per gemeente overleg gevoerd worden of zij wel/ niet gebruik willen maken van deze energiebron. Onduidelijk is wanneer dit vervolgonderzoek afgerond zal worden en wanneer het overleg met de gemeente zal plaatsvinden. Kortom, wordt vervolgd.

Meer informatie

  • De Limburger, 22 januari 2021 ‘Limburg is ‘witte vlek’, maar niet lang meer’. Backup: hier.
  • Informatie bij SCAN: hier.