Nieuwsbrief gemist?

JAAR 2017

 • September 2017: Wist u dat ... in vijftiger jaren van vorige eeuw moelbaeren werden geplukt in Kasteelse bossen voor levering naar veiling?
 • Augustus 2017: Die is er niet #overgeslagen
 • Juli 2017: Wist u dat ... bloemenkweker uit Melderslo al in 1972 gladiolen leverde aan de Nijmeegse vierdaagse voor de Via Gladiola?
 • Juni 2017: Wist u dat ... u heel wat zou hebben gemist zonder digitale nieuwsbrief Geschiedenis Melderslo?
 • Mei 2017: Wist u dat ... Melderslose Vredeskapel tijdens Tweede Wereldoorlog werd gebouwd?
 • April 2017: Wist u dat ... het in 1957 in Melderslo een stuk stiller werd?
 • Maart 2017: Wist u dat ... Melderslo 100 jaar met het rijpen der jaren alleen maar aan waarde en betekenis zal winnen?
 • Februari 2017: Die is er niet #overgeslagen
 • Januari 2017: Wist u dat ... pijp uitgaan in Moelbeare bos?

JAAR 2016

 • December 2016: Wist u dat ... zelfbediening in zes stappen?
 • November 2016: Wist u dat ... Melderslo tot 1969 een eigen toneelclub had?
 • Oktober 2016: Wist u dat ... veel mensen zijn geëmigreerd in de jaren na 1945?
 • September 2016: Die is er niet #overgeslagen
 • Augustus 2016: Wist u dat ... aantal straatnamen Melderslo vernoemd zijn naar oude boerderijen?
 • Juli 2016: Wist u dat ... op 9 en 10 juli 2016 feestweekend Melderslo 100 jaar plaatsvond?
 • Juni 2016: Wist u dat ... er meer dan 2.000 foto’s staan in het boek ‘Melderslo 100 jaar’?
 • Mei 2016: Wist u dat ... sommige Melderslonaren vroeger een bijnaam hadden?
 • April 2016: Wist u dat ... onlangs een schat aan informatie over Melderslo beschikbaar is gekomen?
 • Maart 2016: Wist u dat ... regenrivier Zuid-Oost grens vormde van Melderslo?
 • Februari 2016: Wist u dat ... in Melderslo 872 monumentale bomen staan?
 • Januari 2016: Wist u dat ... Grad Cox op 28 januari 2016, 100 jaar is geworden?

JAAR 2015

 • December 2015: Wist u dat ... zij nooit in de Melderse geweest zijn?
 • November 2015: Wist u dat ... Melderslo negentig jaar geleden bijna over gratis elektriciteit had kunnen beschikken?
 • Oktober 2015: Wist u dat ... muziekvereniging Eendracht in 2015 haar 90-jarig jubileum viert?
 • September 2015: Wist u dat ... Melders Veld verschillende ontwikkelingsperioden heeft doorgemaakt?
 • Augustus 2015: Wist u dat ... een aantal Melderslose jongemannen in militaire dienst naar Nederlands-Indië, Nieuw-Guinea en Curaçao is geweest?
 • Juli 2015: Die is er niet #overgeslagen
 • Juni 2015: Wist u dat ... Sint Anna de oudste sportvereniging is in Melderslo?
 • Mei 2015: Wist u dat ... interessante punten in Melderslo al op vele manieren onder de aandacht gebracht zijn?
 • April 2015: Wist u dat ... Melderslo in 1966 ‘een gemoedelijk plattelandsdorp van een welvarende allure’ werd genoemd?
 • Maart 2015: Wist u dat ... wel eens is beweerd dat de vermaarde Engelse voetballer Tommy Lawton in 1945 in Melderslo een wedstrijd heeft gespeeld?
 • Februari 2015: Wist u dat ... er bomen in Melderslo staan die bedoeld zijn voor lijkkisten?
 • Januari 2015: Wist u dat ... er nog altijd geen sluitende verklaring bestaat voor de naam Melderslo?

JAAR 2014

 • December 2014: Wist u dat ... familie Alaerds bijna 100 jaar koster(hulp) geweest zijn?
 • November 2014: Wist u dat ... de kermenaaj visite rond half januari plaatsvond?
 • Oktober 2014: Wist u dat ... de volgende huizen te koop stonden in jaar 2012?
 • September 2014: Wist u dat ... Maaierszondag gevierd werd als koren van velden was en dagloners thuis uit Duitsland?
 • Augustus 2014: Wist u dat ... Trien Van Helden haar 100e verjaardag gevierd heeft?
 • Juli 2014: Die is er niet #overgeslagen
 • Juni 2014: Wist u dat ... Melderslo zijn vakantiestreek aan huis heeft?
 • Mei 2014: Wist u dat ... Camping de Eendenkooi begonnen is als kampeerboerderij?
 • April 2014: Wist u dat ... we in 1982 een aantal Melderslonaren vroegen naar hun oorlogsherinneringen?
 • Maart 2014: Wist u dat ... oudste 'Groeten Uit Melderslo' in 1917 verstuurd werd?
 • Februari 2014: Wist u dat ... Melderslo sinds 1963 een eigen carnavalsoptocht heeft?
 • Januari 2014: Wist u dat ... Geschiedenis Melderslo enkele nummers bezit van Contact, een mededelingenblad voor Melderslose militairen die in Indië vochten??

JAAR 2013

 • December 2013: Wist u dat … Melderslo sinds 1962 tijdens Kerstmis een kerststal in de kerk heeft?
 • November 2013: Wist u dat … voor 1946 in Melderslo de mannen ouder werden dan de vrouwen?
 • Oktober 2013: Wist u dat … alle Melderse bidprentjes online staan?
 • September 2013: Wist u dat … het dit jaar 75 jaar geleden is dat Actie Bouwman een propagandabijeenkomst hield in een weiland aan de Eikelenbos?
 • Augustus 2013: Wist u dat … er 22 jaar aan polsstokverspringen is gedaan over het Vlasven?
 • Juli 2013: Die is er niet #overgeslagen
 • Juni 2013: Wist u dat ... de Noord-Limburgse kippenhokken gebaseerd zijn op modelhokken van Janssen?
 • Mei 2013: Wist u dat ... Melderslo vroeger een aantal huiskamercafés had?
 • April 2013: Let op 1 april grap! Wist u dat ...de naam Melderslo hoogstwaarschijnlijk is afgeleid van Maldaher, en dat dit een graaf was die in de 14-de eeuw op een kasteel woonde in het Vlasven?
 • Maart 2013: Wist u dat ... 'Friet Jan' levensgevaarlijke capriolen heeft uitgehaald om elektriciteit in zijn frietkraam te krijgen?
 • Februari 2013: Wist u dat ... juf Jo Nellen op D-Day haar kweekschool-examen deed?
 • Januari 2013: Wist u dat ... het in "de Melderse" barst van het carnavalstalent? Dat blijkt onder andere uit deze opnamen van de zittingsavond van 1989.

JAAR 2012

 • December 2012: Wist u dat ... er in 1941 brand was bij Lei van Rens?
 • November 2012: Wist u dat ... Melderslo in de jaren 1970 het Limburgse champignondorp genoemd werd?
 • Oktober 2012: Wist u dat … 64 jaren geleden de oorlog hier op zijn felst was?
 • September 2012: Wist u dat … het kunstwerk op het grasveld voor de basisschool officieel geen titel heeft?
 • Augustus 2012: Wist u dat … de crossclub van Melderslo dit jaar 40 jaar bestaat?
 • Juli 2012: Die is er niet #overgeslagen
 • Juni 2012: Wist u dat … de moelbaerentijd weer is aangebroken?
 • Mei 2012: Wist u dat … naast de muziek van Kloar Taal, ook hun kostuums zeer de moeite waard zijn?
 • April 2012: Wist u dat … ook Melderslo aftelrijmpjes, spotgedichten en nonsensversjes in het dialect heeft gehad?
 • Maart 2012: Wist u dat … Jac van Helden 48 jaar rijinstructeur is geweest en dat er in die tijdspanne meer dan 3300 mensen bij hem het rijbewijs gehaald hebben?
 • Februari 2012: Wist u dat ... in Tweede Wereldoorlog in Melderslo 19 Joden op 12 adressen ondergedoken hebben gezeten?
 • Januari 2012: Wist u dat ... De Vlaskop ter ere van haar 33 jarig bestaan een geluidscassette genaamd "Good Gemutst" heeft uitgebracht?

JAAR 2011

 • December 2011 Nederlands: Wist u dat ... er in Melderslo vroeger werd gepinkeld, gebandeld en getriezeld?
 • November 2011: Wist u dat ... cafetaria De Molensteen vroeger lange tijd een coöperatie was?
 • Oktober 2011: Wist u dat ... de voorganger van die Merlo Freunde zich de Zeventien-Nullers noemde?
 • September 2011: Wist u dat ... men vroeger te voet naar Klein Lourdes ging?
 • Augustus 2011: Wist u dat .. vroeger niemand zomervakantie had?
 • Juli 2011: Wist u dat .. Wiel Swinkels nog 3 jaar op missie naar Australisch Nieuw Guinea gaat?
 • Juni 2011: Wist u dat ... weersverwachting op 14 juli 2010 zware storm was?
 • Mei 2011: Wist u dat ... beugelclub De Knippers in 1976 heropgericht is?
 • April 2011: Wist u dat ... in Melderslo minstens 4 broedplaatsen van Tyto alba guttato?
 • Maart 2011: Wist u dat ... 50 jaar geleden korfbalvereniging De Merels is opgericht?
 • Februari 2011: Wist u dat ... in Melderslo aan de spoorlijn tot 1955 drie spoorweghuisjes stonden?
 • Januari 2011: Wist u dat ... vroeger geschaatst werd op Pladderkoel, Coendersven, Langeven, Deckersven, Vlasven en Van Akensven?

JAAR 2010

 • December 2010: Wist u dat ... Mart Camps, na meer dan 38 jaar leraar op de basisschool in Melderslo geweest te zijn, met pensioen gaat?
 • November 2010: Wist u dat ... Mia Vosbeek in 1950 eerste en enige kleuterleidster Bewaarschool Melderslo?
 • Oktober 2010: Wist u dat ... Nel van Rens-Verlinden na 43 jaar een schaar heeft teruggegeven aan een Britse militair?
 • September 2010: Wist u dat ... de schoolwoning gebouwd is door bekwame en fatsoenlijke mannen?
 • Augustus 2010: Wist u dat ... de landbouwschuur bij De Locht 5 km van zijn oorspronkelijke plek steen voor steen weer opgebouwd is?
 • Juli 2010: Wist u dat ... het Petattehüske bijna 50 jaar in gebruik is geweest?
 • Storm 14 Juli 2010: Breng het in beeld! Storm Melderslo 14 Juli 2010.
 • Juni 2010: Wist u dat zonder de Pardijsvogels ... Johan Neeskens, Sjaak Swart, Gerrie Mühren en Frank Rijkaard nooit in Melderslo gevoetbald zouden hebben?
 • Mei 2010: Wist u dat ... Melderslo pas in de twintigste eeuw goed begaanbare wegen kreeg?
 • April 2010 Deutsch: Wist u dat ... Melderslo (NL) een vriendschapsband heeft met Kapellen (D) sinds 1958?
 • Maart 2010: Wist u dat ... Melderslo in de Tweede Wereldoorlog per ongeluk is gebombardeerd?
 • Februari 2010: Wist u dat ... pater Van Gool van 1953 tot 1965 assistent was van de Melderslose pastoor?
 • Januari 2010: Wist u dat ... tentoonstelling archeologische vondsten Melderslo ook digitaal te bezichtigen is?

JAAR 2009

 • December 2009: Frans Beckers, het huidige schoolhoofd van de basisschool in Melderslo.
 • November 2009: Panelenwand Multifunctioneel centrum (MFC) de Zwingel. Wat is erop te zien?
 • Oktober 2009: Wist u dat … het op 25 november 65 jaar geleden is dat Melderslo werd bevrijd?
 • September 2009: Wist u dat... Gerrit Linders 25 jaar schoolhoofd is geweest in Melderslo?
 • Augustus 2009: Resultaten enquête nieuwsbrieven: beoordeling "goed" en sluit aan bij lezersbehoeften.
 • Juli 2009: Melderslo in de krant vóór 1940.
 • Juni 2009: Foto's vanuit kerktoren 1934 ... zoek de verschillen!
 • Mei 2009: Wist u dat ... in Lochsmeer en Lummerick zeldzame dieren en planten voorkomen?
 • April 2009: Wist u dat ... meester Van Rijswijck en meester Nellen samen wel eens rookwedstrijden hielden?
 • Maart 2009: Wist u dat ... sinds 1981 een "bijenhal" staat midden in het natuurgebied Lochsmeer?
 • Februari 2009: Wist u dat ... stenen en scherven ons beeld op de geschiedenis van Melderslo scherper gemaakt hebben?
 • Januari 2009: Wist u dat ... "meester Nellen" het eerste schoolhoofd was van Melderslo?

JAAR 2008

 • December 2008: Wist u dat ... in augustus 1944 aan de Sint-Odastraat een bom van duizend pond met vertraging ontplofte?
 • November 2008: Wist u dat ... Melderslo ooit een afdeling van de Heilige Familie had?
 • Oktober 2008: Wist u dat ... Melderslo zeven transformatorhuisjes telt?
 • September 2008: Wist u dat ... Melders Ommetje een wandelroute van 5,6 km is met een historisch verhaal?
 • Augustus 2008: Wist u dat ... Melderslo en Eikelenbos in 1829 61 woningen en 339 inwoners telden?
 • Juli 2008: Wist u dat ... het origineel van de Melderse droogmolen in Westerbeek stond?
 • Juni 2008: Wist u dat ... Melderslo pas sinds 1974 een eigen kermis heeft?
 • Mei 2008: Wist u dat ... "hét houten huis" als bouwpakket, in twee wagonladingen, per trein aangevoerd is uit Oostenrijk?
 • April 2008:Wist u dat ... het zwarte "soldaote kistje" van overste Stockley (1906-1944) na 57 jaar terug is bij de nabestaanden?
 • Maart 2008: Wist u dat ... het bijna 60 jaar geleden is dat het eerste nummer van het Melderslose dorpsblad De Kwaker verscheen?
 • Februari 2008: Wist u dat ... ... Melderslo opgenomen is in de internet encyclopedie Wikipedia?
 • Januari 2008: Wist u dat ... Melderslo een van de weinige plaatsen is waar wordt gebalgooid?

JAAR 2007

 • December 2007: Wist u dat ... Melderslo in 1931 het licht zag?
 • November 2007: Wist u dat ... ergens bij de Boomshof sinds 44 jaar een gouden ring ligt?
 • Oktober 2007: Konijnswarande ... een prehistorische begraafplaats, een levende have plek, een bijzondere buurtschap.
 • September 2007: Wist u dat ... het oudste veldkruis in Melderslo langs de bedevaartsroute van Budel naar Kevelaer lag?
 • Augustus 2007: Wist u dat ... de ruïne bij Vlasven een folly is? Of zou het toch de woonplaats geweest zijn van de Graaf van Melderslo?
 • Juli 2007: Wist u dat ... Streekmuseum, Nationaal Asperge- en Champignionmuseum De Locht niet gehuisvest is in de boerderij die op de oudste kaarten als boerderij De Locht aangeduid wordt? Dit is de boerderij van ...
 • Juni 2007: Wist u dat ... de kerk glas-in-loodramen heeft, gemaakt door de beroemde glazenier Joep Nicolas?